کاتالوگ رشته مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   
یکشنبه, 14 شهریور 1389 ساعت 08:35

 

کارشناسی پیوسته

حسابداری

علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (ورودی 1400)

علوم ورزشی

علوم ورزشی (ورودی 98)

مهندسی کامپیوتر

مهندسی عمران

مهندسی معماری

فقه و حقوق اسلامی

فقه و حقوق اسلامی(ورودی 98)

مدیریت مالی

 

 

کاردانی ناپیوسته

حسابداری

مدیریت بازرگانی

 

 

کاردانی پیوسته

حسابداری بازرگانی

نرم افزار کامپیوتر

گرافیک

مدیریت خانواده

معماری (دیپلم کارودانش)

معماری (دیپلم فنی و حرفه ای)

نقشه برداری

ساختمان

 

 

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

 مدیریت بازرگانی

 تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت و برنامه ریزی ورزشی)

 نرم افزار کامپیوتر

 معماری

 مهندسی اجرایی عمران

 مترجمی زبان انگلیسی

 

 

کارشناسی ارشد

 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

 مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

 مهندسی معماری

 مدیریت ورزشی

 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 حسابداری

 حسابرسی

 حقوق خصوصی

حقوق خصوصی (ورودی 99)

 مدیریت آموزشی

 

 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 12 تیر 1400 ساعت 13:01