فارغ التحصیلان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   
پنجشنبه, 29 مهر 1389 ساعت 08:08

 

فارغ التحصیلان گرامی  لازم است جهت انجام امور تسویه حساب و صدور مدرک، شخصاً به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.


 

ماده 65 آیین نامه آموزشی:

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد، مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو کمتر از 12 باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است، در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

تبصره 1 : دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی که مقطع او کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته باشد، از تحصیل محروم و اخراج می شود.

 

 

**مراحل فارغ التحصیلی**

هر دانشجو بعد از گذراندن آخرین درس و دریافت نمره آن، مراحل فارغ التحصیلی را به ترتیب زیر طی نموده تا مدرک خود را دریافت نماید:

1- با مراجعه به انتشارات، فرم تسویه حساب را دریافت نموده و با کلیه واحدهای مندرج در فرم و با تأیید مسئول واحد تسویه حساب نموده و در پایان، فرم را برای امضاء نهایی به کارشناس رشته خود تحویل نماید.

2- فرم درخواست مدرک را از انتشارات دریافت نموده و پس از تکمیل و امضاء توسط دانشجو، فرم را به همراه یک نسخه از ریز نمرات به مدیر گروه جهت بررسی تحویل نماید. مدیر گروه محترم پس از بررسی و تأیید ریز نمرات، هر دو برگ را امضاء نموده و به دانشجو تحویل می نماید.

دانشجوی محترم می بایست فرم را به کارشناس رشته خود تحویل داده تا کارشناس بعد از بررسی پرونده دانشجو و کامل بودن مدارک، نسبت به تعیین تاریخ فارغ التحصیلی و امضای فرم اقدام نماید. در مرحله آخر فرم را به مدیر آموزش دانشگاه تحویل تا وی پس از بررسی نهایی، اجازه صادر شدن گواهینامه موقت پایان تحصیلات دانشجو را بدهد.

تذکر1: دانشنامه پایان تحصیلات ( که مدرک نهایی محسوب می شود) پس از طی مراحلی در سامانه جامع امور دانشجویان وزارت علوم صادر خواهد شد.

تذکر 2: در صورت وجود نقص در مدارک دانشجو، آموزش دانشگاه از صدور هرگونه گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دانشجو معذور خواهد بود.

تذکر 3: گواهینامه پایان تحصیلات دانشجویان پسر که کارت معافیت یا پایان خدمت ندارند، تا زمان دریافت کارت، نزد دانشگاه باقی خواهد ماند و تنها یک نسخه از برگه اتمام معافیت تحصیلی جهت مراجعه به پلیس+10 به ایشان ارائه می گردد.

تذکر 4: دانشجویان گرامی جهت دریافت پاسخ سؤالات خود درباره کلیه مسائل آموزشی و فارغ التحصیلی ، به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

تذکر مهم: کلیه فارغ التحصیلان مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، لازم است مبلغ  دویست و پنج هزار ریال (250000 ریال)  را به شماره کارت 4616 0491 8370 5859 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن جهت صدور دانشنامه و تأییدیه واریز نمایند و اصل فیش را به کارشناس رشته خود تحویل نمایند. مبلغ فوق از طریق سامانه جامع امور دانشجویان به حساب وزارت علوم در خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.

 

 


آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 12 آبان 1399 ساعت 10:51