کارشناسان آموزش مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

کارشناسان آموزش

   
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه, 27 فروردین 1393 ساعت 08:53

 

 

سرکار خانم مهدیه مرادی

کارشناس مسئول امور فارغ التحصیلان

تلفن داخلی:  107سرکار خانم لاله درویشی

کارشناس آموزش

تلفن داخلی:  108


جناب آقای محمد حبیبی راد

کارشناس آموزش

تلفن داخلی:  120


 


تلفن تماس: 54265496-54266958 - 54266910-011 

 

 

 

شرح وظايف کارشناس اداره آموزش

 

1ـ ثبت نام دانشجويان جديد الورود

2ـ کنترل انتخاب واحد دانشجويان که از طريق اينترنت انجام مي شود (کنترل رعايت پيش نياز ـ کنترل رعايت حد نصاب واحد)

3ـ انجام امور مربوط به حذف و اضافه و حذف اضطراري

4ـ تعريف دروس در سيستم آموزشي (ثبت دروس، برنامه هفتگي و برنامه امتحانات پايان هر نيم سال)

5ـ جوابگويي به سوالات دانشجويان درخصوص قوانين و مقررات آموزشي

6ـ مکاتبات آموزشي دانشجویان انتقالی و مهمان

7 ـ گزارشات آموزشي :

ـ گزارش نفرات برتر هر نيم سال  ـ گزارش از وضعيت تحصيلي دانشجويان در هر نيم سال تحصيلي ـ گزارش دانشجويان مشروط ـ گزارش جهت تعيين وضعيت دانشجوياني که به علت حذف دروس ، زير حد نصاب واحد يک نيم سال مي باشند به مدير امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی جهت طرح در شوراي آموزشي موسسه.

8 ـ ارائه گزارشات آماري :

ـ  ارئه آمار  دانشجويان مجاز به اخذ دروس در هر نيم سال  به مدير گروه مربوطه جهت برنامه ريزي آن  نيم سال

ـ ارائه آمارهاي موسسه شامل ( فارغ التحصيلي ؛ انصرافي ؛ انتقالي ، مشروطي ؛ حذف ترم ؛ مرخصي تحصيلي ؛ عدم مراجعه)

9 ـ بررسي ظرفيت دروس ارائه شده در هر نيم سال  بعد از حذف و اضافه و گزارش کلاسهاي زير حد نصاب به مدير امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

10- امتحانات :

ـ همکاري با مديرمحترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی در تنظيم کلاس بندي جهت برگزاري امتحانات پايان ترم و شرکت در جلسات امتحان با  ابلاغ مدير محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ـ تهيه و تنظيم صورتجلسه دروس جهت امضاي دانشجويان در زمان برگزاري امتحان هر درس ـ صدور کارت ورود به جلسه امتحان ـ تحويل اوراق امتحان به اساتيد در پايان هر امتحان در صورت حضور استاد و در صورت لزوم پيگري جهت تحويل به اساتيد غايب ـ گزارش غيبت دانشجويان در جلسه امتحانات پايان ترم

11 ـ تنظيم ليست حق التدريس اساتيد  (نيم سال ، تکدرس ، پروژه و کارآموزي)

12 ـ ثبت نمرات پروژه و کارورزي دانشجويان در هر نيم سال در سيستم آموزشي

13 ـ کنترل نمرات ثبت شده توسط اساتيد

14 ـ ارسال پرونده دانشجويان فارغ التحصيل به بخش فارغ التحصيلان موسسه

15 ـ بايگاني پرونده دانش آموختگان مقاطع مختلف

16 ـ اطلاع به دانشجويان جهت تکميل پرونده تحصيلي.

17 ـ اخطار به دانشجويان مشروط بيش از حد و ارسال نامه هاي اخطار به آدرس پستي محل سکونت دانشجوآخرین بروز رسانی در یکشنبه, 30 شهریور 1399 ساعت 07:57