شما انتخاب کنید مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

شما انتخاب کنید

   
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 10 اردیبهشت 1394 ساعت 09:49

 

هر چه هستید خودتان انتخاب می کنید که باشید

 

اگر برای لحظه ای هرسان هستید، برای آن است که هراس را انتخاب کرده اید

اگر شاد هستید به این دلیل است ،که چنین انتخابی دارید.

اگر آزرده هستید ،برای این است که این حالت را انتخاب کرده اید.

اگر خسته هستید ،برای این است که این حالت را انتخاب کرده اید .

اگر دوست داشتنی هستید، به این دلیل است که چنین وضعیتی را برگزیده اید  .

اگر خردمند هستید، به این دلیل است که آن را انتخاب کرده اید .

 

        این فهرست می تواند تا ابد ادامه داشته باشد ...

 

یکی در پیش بزرگی از فقر خود شکایت می کرد .وسخت می نالید . خردمند گفت :

«خواهی که ده هزار درهم داشته باشی و چشم نداشته باشی ؟»

گفت: « البته که نه دو چشم خود را با دنیا عوض نمی کنم »

خردمند پرسید « قلبت را با ده هزار درهم ،معاوضه می کنی .؟»

گفت: «نه»    باز از او پرسید: « گوش و دست و پای خود را چطور .»    گفت :  «هرگز »

بزرگ گفت: « پس هم اکنون خداوند، صدها هزار در دامان تو گذاشته است، باز شکایت داری وگله می کنی ؟»

«تو حاضر نخواهی بود که حال خویش را با حال بسیاری از مردمان عوض کنی و خود را خوش تر و خوشبخت تر از بسیاری از انسان های اطراف خود می بینی. پس آنچه  تو را داده اند، بسیار بیشتر از آن است که به دیگران را داده اند و تو هنوز شکر این همه را به جای نیاورده، خواهان نعمت  بیشتری هستی؟

 

** واحد مشاوره -معاونت دانشجویی و فرهنگی **

 

 

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 10 اردیبهشت 1394 ساعت 09:55