لیست گروه های درسی آموزش مجازی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

لیست گروه های درسی آموزش مجازی

   
نوشته شده توسط مدیر سایت   
جمعه, 23 اسفند 1398 ساعت 13:55

 

ابلاغیه شماره یک آموزش مجازی


پیرو بخشنامه وزارت علوم و مصوبه شورای آموزشی مورخ 1398/12/22 ، مؤسسه آموزش عالی شفق در نظر دارد گام اول آموزش مجازی را جهت جبران کلاس های اسفند ماه برگزار نماید.


لذا در نظر است برای هر درس، گروه جداگانه ای در فضای مجازی تشکیل گردد که به شرح زیر آنها اعلام می گردد.
لازم است کلیه دانشجویان از طریق لینک اعلام شده در گروه های مربوط به دروس خود عضو شده و از مطالب استفاده نمایند.


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی شفقگروه حسابداری و مدیریت

لینک گروه‌های مجازی ارشد حسابداری و حسابرسی:
درس حسابداری مدیریت دکتر مشعشعی
https://chat.whatsapp.com/CHv4kl3WGF0Cgpvrpt9yrB

درس تصمیم‌گیری در مسائل مالی دکتر کاویانی
https://chat.whatsapp.com/B5a76zJkldCAPWLsWrLUmA

درس روش تحقیق دکتر رستمی
https://chat.whatsapp.com/DFRGlOpDlaQ2hsHu791aM3

درس تئوری حسابداری ۲ دکتر مران‌جوری
https://chat.whatsapp.com/JNMdz8A2fm6JZBcDPyvvto

درس حسابرسی داخلی دکتر مشعشعی
https://chat.whatsapp.com/C8cc9JfFB1J01Z2RBkGmyX

 

 

لینک گروه‌های مجازی کاردانی و کارشناسی حسابداری و مدیریت مالی:

صنعتی ۳ دکتر مشعشعی

https://chat.whatsapp.com/Gqjx5p1twYQAlQHdcJYV8d

حسابداری پیشرفته ۲ دکتر مشعشعی

https://chat.whatsapp.com/JqiUSPOr7GWLMQyShwtOFD

زبان تخصصی دکتر مشعشعی

https://chat.whatsapp.com/CEjrj98Sb4b9qLweLuHoEJ

مدیریت مالی ۲ دکتر مشعشعی

https://chat.whatsapp.com/DE3DKOL15FbG54ZwNUWslE

حسابرسی ۱ دکتر مشعشعی

https://chat.whatsapp.com/J6rRgWHcfFuFoWBzxlWjOK

دروس استاد مختاری

https://chat.whatsapp.com/HuPUfpJUQdlGxmNLDdd1N3

دروس استاد برشد

https://chat.whatsapp.com/KjUra3NuREw1qUdPQr4YXp

دروس استاد رمضانپور

https://chat.whatsapp.com/L7wn3kv7Lon6v9uwQln9hJ

دروس استاد شاهنظری

https://chat.whatsapp.com/HJ1qyXTLEw38GdD7Cpsppk

حسابرسی ۲ استاد احمدی نیاسانی

https://chat.whatsapp.com/HLA6CXj0Ta3LLlC04HcjG7

مدیریت مالی ۱ استاد احمدی نیاسانی

https://chat.whatsapp.com/LeoQX1LC4zxCHPBduNbPUn

حسابرسی دولتی استاد احمدی نیاسانی

https://chat.whatsapp.com/Dz1yYnjTWmx6NHGwzMxcpS

دروس استاد اسعدی

https://chat.whatsapp.com/JsAtCRk4bckGm3SdSA63c9

اصول حسابداری ۲ استاد جوکار

https://chat.whatsapp.com/CUwyk8iweXG446Xi2EF9zx

دروس استاد خانم جوکار _ رشته حسابداری
دروس "کاربرد نرم افزار" و "کاربرد کامپیوتر 2 و 3"
https://chat.whatsapp.com/K6U0TF2CoLU4Nnozm0dLN7 

 

 استاد محسن حاجی آقایی

https://chat.whatsapp.com/JbSOGGazzSp579HHOVPQ6r


درس "مبانی سازمان" استاد آقای محسن حاجی آقایی

https://chat.whatsapp.com/IkpJxLCcOIwCTy8pUmLZcy


استاد سید رضا ریاضی
https://chat.whatsapp.com/K1g66ZjXf3t2hs4xS2wblV

استاد ایرج حسن نژاد
https://chat.whatsapp.com/HOxqrJl8I7m4LO3RkvzlHi

استاد فرشاد بزرگی
https://chat.whatsapp.com/DPebmn7wSSb3TlpX6iYEPv

استاد اسماعیل گلیج
https://chat.whatsapp.com/BV2wHbTRkdc2NvWg3pz8sz

استاد تسلیمی
https://chat.whatsapp.com/I2YIpn8isz2L9iaOI03teo

 

 

آقای قزوینی - گروه حسابداری و مدیریت مالی:

https://chat.whatsapp.com/GnGN7DwAS0J31YyZFqrA99

 

دکتر سید فضل ریاضی
https://chat.whatsapp.com/HG6Wzz5dyqC1gPz50pbbEJ

 

 


 

 گروه مدیریت آموزشی-علوم تربیتی

 

لینک گروه های آموزش مجازی گروه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی:

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
https://chat.whatsapp.com/EjfvI4s977MBvTFonISQXq

گروه علوم تربیتی
https://chat.whatsapp.com/E9Pe9ntW0peApKfBmIfh4w

 

لینک گروه آموزش مجازی دروس استاد خانم دکتر رستم نژاد
https://chat.whatsapp.com/DGQRsFAt1pJK1hSOHVHFNw

 

 

 درس "آموزش و پرورش تطبیقی" استاد خانم دکتر پالی
https://chat.whatsapp.com/GZWidSTrIEq6Xt7px5KMVl


 درس "مبانی و آموزش راهنمایی" استاد آقای خلعتبری

https://chat.whatsapp.com/FfXzTvbGGYIK7RGTIDPCxL

درس "آموزش پرورش راهنمایی،ابتدایی و متوسطه" استاد آقای خلعتبری
https://chat.whatsapp.com/FsASod3dNmUJxTW7RBI9nP

 

لینک گروه آموزش مجازی دروس استاد آقای آبار در اپلیکیشن تلگرام:

درس "تکنولوژی آموزشی"
https://t.me/joinchat/OniZcRfpqyX9h7pZTYaIaw

درس "مبانی و اصول مدیریت آموزشی"
https://t.me/joinchat/OniZcQ17TTIafRSI4lNhZQ

 

"سیر تحول تعلیم وتربیت در ایران قبل و بعدازاسلام" 
https://t.me/joinchat/Eu6uVBmHjeR0YGAVeJ1yiw

 

 

لینک گروه های آموزش مجازی استاد حنیف حاجی آقایی:

سمینار کارشناسی ارشد

https://chat.whatsapp.com/EjfvI4s977MBvTFonISQXq

کارآفرینی آموزشی
https://chat.whatsapp.com/ENCQ05zAAh9AmizFfPThon

متون تخصصی
https://chat.whatsapp.com/HsZdEgKTaZXGYVQyZEeVVr

پروژه
https://chat.whatsapp.com/KLrQm481mDS15fzwLLnVzL

اصول سرپرستی_سرپرستی سازمان

https://chat.whatsapp.com/EIkV6lI9z4B1HE3o70L8ju

 

 

دروس استاد غفور کریمی، رشته علوم تربیتی و همچنین ارشد مدیریت آموزشی:

لینک درس مکتبهای فلسفی و نظریه های تربیتی
https://chat.whatsapp.com/GwVJsnwiPc69I3Hr2djb5N

لینک درس مشاوره تحصیلی و شغلی

https://chat.whatsapp.com/EzGbKLXX7966G5l4T7BBwz

لینک درس تولید محتوای الکترونیکی

https://chat.whatsapp.com/Hvx5rfQeBJV8hANyztl8FM

لینک درس آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

https://chat.whatsapp.com/BmXUYJ44Riw5knIRHev01X

ارزشیابی آموزشی

https://chat.whatsapp.com/HtRiIKYMdvO5yEt8vUvar8


 

 

گروه معماری-عمران-گرافیک

 

 

"هندسه نقوش سنتی" (گروه گرافیک)
https://chat.whatsapp.com/FTdKk1mTpTMEopVBYo4bQw

 استاد نظری مقدم (گروه گرافیک)
https://chat.whatsapp.com/FFNMwJW0pEOB6m0Qwe4fB1

 

درس "تصویر سازی و تاریخ هنر" استاد خانم موسوی

 

https://chat.whatsapp.com/BttLVjmAetRG8PymIcSmUM

 

 

 

 

 

طرح معماری 3 ویژه دانشجویان ارشد رشته معماری، استاد خانم صیادی:
https://chat.whatsapp.com/H42PmBNmrXZLv3wk6hPsrN

 

دروس آقای نصری ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
https://chat.whatsapp.com/K3Rtv12Cw877uQsqmEEzLA

 


لینک گروه های آموزش مجازی رشته های عمران و معماری:

"طرح 3" استاد اکبرثانی (گروه معماری)
https://chat.whatsapp.com/FturMEW5C9AKn6QC3uMWN0

"آشنایی با معماری جهان" استاد اکبرثانی 
https://chat.whatsapp.com/EYCXwxSdpoZ0kqpAhV0cO6

 

"درک و بیان معماری2" استاد آقای مهندس محمدی

https://chat.whatsapp.com/EcEEPIC6BvP37HNKqi0puY

"طرح معماری2" ویژه دانشجویان کارشناسی معماری استاد خانم صیادی

https://chat.whatsapp.com/D9mKYIdullrJqPXzp7XEQZ

 

 استاد آقای محرابی - رشته مهندسی معماری

https://chat.whatsapp.com/HENqJc7LSRgHdeFSWqp73o

 دروس "طرح 5" و "طرح نهایی" استاد آقای مشیری
https://chat.whatsapp.com/Du0HcHtCgnHBzRM3iPzI1S

 

استاد معصومی (گروه  مهندسی عمران)
https://chat.whatsapp.com/Lx9PMMLKcWCIX4E9rhMYYN

استاد بیگلری مقدم (گروه مهندسی عمران)
https://chat.whatsapp.com/CnVW8xIslIWCOu2F1IqMAo

استاد منتظریان (گروه مهندسی عمران)
https://chat.whatsapp.com/DBtbVoN6WypKc6THxr4bpD

 

 "تاسیسات مکانیکی" استاد آقای مهندس ریاضیان
https://chat.whatsapp.com/G1LHxYiRGED3MjwGJ80uB8

 

  "روشهای طراحی و تولید صنعتی" استاد خانم معافی مدنی
https://chat.whatsapp.com/CRi3Qt9SBGQ0909qLfWNar

درس "طراحی فنی" استاد خانم پورحجتی
https://chat.whatsapp.com/JXNsDkvI09AGgsqwb5oezE

درس "مراتب اجرایی ساختمان" استاد خانم منتظریان

https://chat.whatsapp.com/GeKBxAwTh0i0O1Qq5w5PLm

لینک ارتباطی کلیه دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران با استاد خانم منتظریان
https://chat.whatsapp.com/DBtbVoN6WypKc6THxr4bpD

لینک ارتباطی کلیه دانشجویان مهندسی عمران با آقای مهندس معصومی
https://chat.whatsapp.com/Lx9PMMLKcWCIX4E9rhMYYN

لینک ارتباطی کلیه دانشجویان مهندسی معماری با آقای مهندس معصومی
https://chat.whatsapp.com/E1XoPFrgMm58vvee2YsYKv

 

لینک گروه آموزش مجازی درس "آزمایشگاه فیزیک" استاد آقای سروش
https://chat.whatsapp.com/EyeGTLC3RkO47TGE72juzV

لینک گروه آموزش مجازی درس "فیزیک" استاد آقای سروش
https://chat.whatsapp.com/KaOK3DdW1C3BohZavSaYvA

 

 


 

 

گروه علوم ورزشی (مدیریت-آسیب)

 

لینک گروه های آموزش مجازی رشته  مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد:

اساتید حسن نژاد و رستمی
https://chat.whatsapp.com/E2eSP4DICu5KTJCzylkC4v

 

 کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی:

 آقای دکتر دشتی

https://chat.whatsapp.com/GSrFJuX2TaS022q3jq1WMg

آقای دکتر فلاح محمدی
https://chat.whatsapp.com/G8BvIlyTl2aBSm3rlzyD0Z

 

 

درس "حرکت شناسی" استاد آقای دکتر فلاح محمدی ویژه دانشجویان کارشناسی علوم ورزشی
https://chat.whatsapp.com/LRAije5luT75SsgHEguhTn

 

  کارشناسی علوم ورزشی دروس "رشد حرکتی" و "فیزیولوژی انسان" استاد خانم فاطمی
https://chat.whatsapp.com/DGgYm6qveEYCGh1fuAuhPc

درس "آناتومی انسان"  استاد خانم فاطمی
https://chat.whatsapp.com/B5yTVbCunvyEJfne9q5wF8

درس "فعالیت بدنی و تندرستی" استاد خانم فاطمی
https://chat.whatsapp.com/LSZtT97zQbDH2MhDWkpDnO

 

 لینک گروه آموزش مجازی دروس استاد خانم سبزمیدانی ویژه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی:
https://chat.whatsapp.com/DlMBpn51hoO8VZa3EFpywb

 


 

گروه کامپیوتر:

 لینک سامانه آموزش مجازی دروس استاد آقای دکتر ازگومی
http://azgomi-shafagh.sub.ir

 

آدرس کانال تلگرام آقای دکتر ازگومی
https://t.me/DrAzgomi

 

 لینک گروه آموزش مجازی رشته کامپیوتر استاد آقای روشن در اپلیکیشن تلگرام:
درس "هوش مصنوعی"
https://t.me/AI_Roshan

درس "ساختمان داده"
https://t.me/DS_Roshan

 لینک گروه آموزش مجازی رشته کامپیوتر کلیه  دروس استاد آقای اصغری در اپلیکیشن تلگرام:

https://t.me/Ce_ASGHARI

 

 دروس استاد آقای بائی
https://chat.whatsapp.com/BHGFUkkDBa9J5Gm0IDUf8P

 


 

 

گروه مترجمی زبان انگلیسی:

 

لینک گروه آموزش مجازی رشته مترجمی زبان انگلیسی در اپلیکیشن واتس آپ

دکتر جهاندار-ترجمه۲
https://chat.whatsapp.com/KHql3o2OIFn9gVuca1ilZj

دکترجهاندار-ترجمه۳
https://chat.whatsapp.com/LYrh1DPblQ1LtQXceMBCSv

استاد اکراسیدی

 

https://chat.whatsapp.com/HVo0Eb0PQD0DkDIT2QvrJb

 


 

گروه حقوق:

 

لینک گروه آموزش مجازی دروس کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی در اپلیکیشن واتس آپ:

https://chat.whatsapp.com/D88y3eTPTN52y52Erl0OEn

 

درس "داوری بین الملل" ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی استاد آقای دکتر مهدویان در تلگرام:
https://t.me/intl_arbitration 

 

 

لینک گروه آموزش مجازی دروس استاد آقای صفرتوبی (گروه فقه و حقوق):

درس "اصول فقه 3"
https://chat.whatsapp.com/Ka1jSLYEYbZ42F6sMHKGcT

درس "مبانی اصول فقه"
https://chat.whatsapp.com/BkDYwXL45FE0eSHRTmmprl

درس "فقه9" 
https://chat.whatsapp.com/DfAaNXWM1UJE69hvZnOaNB

درس "فقه8" و "فقه تطبیقی"
https://chat.whatsapp.com/Gwt2g8prZbL5ONapUosQ28

 

 

استاد افتخاری
https://chat.whatsapp.com/KgcDsslrUOi9WJ42Ay4Jc0

استاد مدنی

https://chat.whatsapp.com/D6G2sU9tp3Q0zgPGLnu1TZ

استاد مقدم راد
https://chat.whatsapp.com/L7fcEP7bCE58gVRJgGqIzn

استاد هرنجی
https://chat.whatsapp.com/BgyacvyCInH9jmXnkyNQO0

استاد عسگرپور
https://chat.whatsapp.com/IypNiTTeuQEKMCZdYhfAeV

دکتر ملائی
https://chat.whatsapp.com/Hjy0uKolORzEHrmpzs8vLt

استاد الهیان
https://chat.whatsapp.com/Kd9iuFG8FuI7ZCMnHXxzwn

استاد مرغوب
https://chat.whatsapp.com/KXa68jKh4cwHqyRFPApGv5

دکتر خانجانی
https://chat.whatsapp.com/KWSqAI1NjP33vMdpWt4r67

استاد سفیدآبی

https://chat.whatsapp.com/CzhzKXOykz3IYd4d5oySjK

دکتر جهاندار

https://chat.whatsapp.com/HzZZCeDtne48WPa9NSYMJ2

 

استاد خانم علیپور
https://chat.whatsapp.com/H5u84lYjm4AEsH0kpYCEyD

 

استاد آقای مهری 

https://chat.whatsapp.com/KyWACDSF7AP73h5Iq0zk3T

 

آقای فلاح مظلومی در اپلیکیشن واتس آپ،  رشته حقوق

https://chat.whatsapp.com/HeAyfYhynJL0GPBiIVTkVY

 

لینک گروه آموزش مجازی دروس استاد خانم کبیری:

درس "فقه6"
https://chat.whatsapp.com/FKQsRnB5CiA0eRyF9KGC1y

درس"فقه3"
https://chat.whatsapp.com/IG52SmAL4fEA5utfxlh0yu

 

 

دروس استاد خانم شیخ احمدی _ رشته حقوق:

ادله اثبات دعوی
https://chat.whatsapp.com/GwoT1vOkXNwFQG3Gnbk7k2

حقوق تجارت4
https://chat.whatsapp.com/HQkoOIgrfBRANsrJNdxCgm

حقوق مدنی7
https://chat.whatsapp.com/LgryqaXa0og1Z7vYju4SOZ

 حقوق مدنی3
https://chat.whatsapp.com/KHcJ2cC2WgS1gi7D0XgzIh

 

 

دروس استاد آقای مقدم راد ویژه دانشجویان رشته فقه و حقوق

https://chat.whatsapp.com/L7fcEP7bCE58gVRJgGqIzn

 

 

دروس استاد آقای رحمانی (گروه حقوق):

درس "حقوق مدنی6"
https://chat.whatsapp.com/HCcSrTk1Wrv08DoKdzQizx

درس "آیین نگارش اسناد"

https://chat.whatsapp.com/Ctlj16WVANKEUBmTtj84ba

درس "حقوق املاک3"

https://chat.whatsapp.com/KncNfaR6U4a166GRAHqgOO

 


 

 

گروه دروس عمومی:

 

دروس استاد آقای اکراسیدی شامل دروس تخصصی رشته مترجمی زبان و درس فارسی عمومی:
https://chat.whatsapp.com/HVo0Eb0PQD0DkDIT2QvrJb

 

 

" زبان خارجه عمومی" استاد آقای دکتر جهاندار

https://chat.whatsapp.com/GVU5EtX2QM19LQde1GkEJP

 

 

 "اندیشه اسلامی2" استاد آقای هرنجی
https://chat.whatsapp.com/IJita4VdU91083zktLELll

"اندیشه اسلامی1" استاد آقای هرنجی
https://chat.whatsapp.com/CkSKkkbavrGJ7XkB0Jj6Or

"دانش خانواده" خواهران استاد خانم مرادی
https://chat.whatsapp.com/I17NS9rQEjD8sS40cwQEGy

"تفسیر موضوعی قرآن" استاد آقای بحری
https://chat.whatsapp.com/KBmgC4QHnAV6x6oeIzaJ1g

"دانش خانواده" برادران استاد آقای دکتر دیلمی
https://chat.whatsapp.com/LmQL5pRaaQaFUD0aaHLklI

"اخلاق اسلامی" استاد آقای دکتر دیلمی
https://chat.whatsapp.com/KHowVD6nLLiIkKZUMk9723

"انقلاب اسلامی" استاد آقای دکتر دیلمی
https://chat.whatsapp.com/BHHTlxTqcGZ91c2Sc4kyYA

"تاریخ فرهنگ و تمدن  و  تاریخ تحلیلی صدر اسلام" استاد آقای دکتر دیلمی
https://chat.whatsapp.com/JDrbdGOC8KwCHGcJrteuKK

 

 


 

 

گروه علوم پایه(ریاضی):


لینک گروه های آموزش مجازی دکتر برزگری نژاد در اپلیکیشن واتس آپ:

آمار توصیفی
https://chat.whatsapp.com/HMop5cnKg6JBXAx0Nl7bnk
ریاضی کاربردی ۲
https://chat.whatsapp.com/FhOmQhPCHx41XfuDSADMDz
پژوهش عملیاتی۱
https://chat.whatsapp.com/I1SExdHOznp1273OBbTPsE
معادلات دیفرانسیل
https://chat.whatsapp.com/LgQ4QsDYKIoCPRUGgy2v1L
آمار و احتمالات
https://chat.whatsapp.com/FKOmyjCseEO5z1jhcqnM49
آمار و ریاضی در علوم ورزشی
https://chat.whatsapp.com/I26KwUKLsdI226x5QPlqHU
آمار کاربردی۲
https://chat.whatsapp.com/K5uq3qc6IHtACQTeV9mvDG
تحقیق در عملیات
https://chat.whatsapp.com/G4TLE4vQSFUKtqZgOYnL9L

 


درس ریاضی عمومی خانم احمدی

https://chat.whatsapp.com/HQiEQAmtgMr0aJQYJKuTxj

‏درس ریاضی کاربردی جناب آقای عطایی

https://chat.whatsapp.com/Ju9jrUVcwMo85wM3wtzG0W

درس آمار خانم صداقتی

https://chat.whatsapp.com/FdBJN1L6v1jFqQJp2rUjmB

 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 18 فروردین 1399 ساعت 10:19