لینک دروس نیمسال 991 در واتس اپ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

لینک دروس نیمسال 991 در واتس اپ

   
نوشته شده توسط مدیر سایت   
سه شنبه, 15 مهر 1399 ساعت 12:04

 

 به اطلاع کلیه دانشجویان ارجمند می رساند، از طریق برنامه واتس اپ و لینک مربوط به هر درس، وارد گروه مربوطه شده و نسبت به دریافت مطالب آموزشی و نحوه ورود به کلاس های آنلاین از طریق سامانه اسکای روم اقدام فرمایید.


جهت رفع هرگونه ابهام یا سؤال با شماره های واحد آموزش تماس حاصل فرمایید:

54266958-54266910-54266635

داخلی: 120-108-107

 

**جهت مشاهده لینک های واتساپی گروه های آموزشی با حضور مدیران محترم گروه هاه و کارشناسان آموزشی کلیک کنید**

 

 

 

 

**لینک دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1400-99**

 

لینک گروه واتس آپ درس "زمین شناسی مهندسی" رشته مهندسی عمران استاد خانم معافی مدنی در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/GbLGmtxaj6m8o1i3csZsYd

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای بیگلری مقدم، رشته مهندسی عمران در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/BKYzWUKVGOcB68XLlj4dQB

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای معصومی در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/BqVPtKcHSkbLLYZCHMfeDH

 

لینک گروه واتس آپ درس "روانشناسی یادگیری" استاد خانم دکتر رستم نژاد، رشته علوم تربیتی در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/BiNetB5OZkWJLxIUpuT8Jb

 

لینک گروه واتس آپ درس "کودکان با نیازهای ویژه" استاد خانم دکتر رستم نژاد، رشته علوم تربیتی در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/BfNprEQ6N4573ZerzmLDI7

 

 

لینک گروه واتس آپ درس "دانش خانواده برادران" استاد آقای دکتر دیلمی، در نیمسال اول 400-1399

https://chat.whatsapp.com/LmQL5pRaaQaFUD0aaHLklI

 

لینک گروه واتس آپ درس "تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران" استاد آقای دکتر دیلمی، در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/JDrbdGOC8KwCHGcJrteuKK

 

لینک گروه واتس آپ درس "انقلاب اسلامی ایران" استاد اقای دکتر دیلمی در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/BHHTlxTqcGZ91c2Sc4kyYA

 

لینک گروه واتس آپ درس "اخلاق اسلامی" استاد آقای دکتر دیلمی در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/KHowVD6nLLiIkKZUMk9723

 

لینک گروه واتس آپ درس "روانشناسی عمومی" استاد خانم دکتر رستم نژاد در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/FbOuhjq48nZLF9ER6JHbus

 

لینک گروه واتس آپ دروس "روانشناسی کار" و "روانشناسی سازمانی" استاد خانم دکتر رستم نژاد در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/LCXzryy9yNCCb08xPYVotN

 

لینک گروه واتس آپ درس "ادله اثبات دعوی" استاد خانم شیخ احمدی در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/GwoT1vOkXNwFQG3Gnbk7k2

 

لینک گروه واتس آپ درس "اختلال رفتاری و هیجانی" استاد خانم دکتر رستم نژاد در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/DNrRam1wyB5D9cwIdG8LtR

 

ینک گروه واتس آپ درس "حقوق مدنی7" استاد خانم شیخ احمدی در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/LgryqaXa0og1Z7vYju4SOZ

 

لینک گروه واتس آپ درس "حقوق مدنی2" استاد خانم شیخ احمدی در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/FIdveNO2WL5EQWVGV20TH2

 

لینک گروه واتس آپ درس "اندیشه اسلامی1" استاد آقای هرنجی در نیمسال اول تحصیلی 400-1399

https://chat.whatsapp.com/CkSKkkbavrGJ7XkB0Jj6Or

 

"اندیشه اسلامی2"

https://chat.whatsapp.com/IJita4VdU91083zktLELll

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس خانم صداقتی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-400

https://chat.whatsapp.com/IBzi7JjrOyH1JWQBQkSZt9

 

لینک گروه واتس آپ درس مبانی اصول فقه استاد آقای صفر توبی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-400

https://chat.whatsapp.com/L0a8iNori2J8VQI5uDqmgQ

 

اصول فقه 4

https://chat.whatsapp.com/FHalLG3kYa50StOEozCMJE

فقه4

https://chat.whatsapp.com/DJ5hqOEhSqpCqz4Yamanrf

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای آبار

مبانی و اصول برنامه ریزی

https://chat.whatsapp.com/I9AwbLJdtQ73jnGfcnb17x

آموزش در سازمانها

https://chat.whatsapp.com/CEaaUDky7nECpCEHMbFeeg

نظارت و راهنمایی آموزشی

https://chat.whatsapp.com/EbGyF9a6tcN7Fik3VbyDOq

آپ پیش دبستانی

https://chat.whatsapp.com/DYmihdmmIiC7DfbNAyjlTQ

 

لینک گروه واتس آپ دروس آقای دکتر مجتبی حسن نژاد

 

رفتار سازمانی علوم ورزشی

https://chat.whatsapp.com/CEncCLYz0vJ4nkbMWUknBd

مبانی مدیریت

https://chat.whatsapp.com/Fo8u4qw2ktN847guA6IgIv

اصول و فلسفه تربیت بدنی

https://chat.whatsapp.com/LNq1Sl3JLeH1j3tv1VeL7x

جامعه شناسی ورزشی

https://chat.whatsapp.com/ISuNI8gwnAKECzFN1FLjXK

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر جهاندار

زبان انگلیسی عمومی

https://chat.whatsapp.com/GrLb5gzR6lnJNaBdl1aplt

زبان تخصصی2 حقوق

https://chat.whatsapp.com/EYe3bbLsqG9Fq0w7VF1p8z

زبان تخصصی معماری

https://chat.whatsapp.com/C7vjtyezBIXK7odyYY280G

دروس مترجمی زبان

https://chat.whatsapp.com/DsMOvxYu5WREwtf5fHKSTB

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم فاطمی

آناتومی انسان

https://chat.whatsapp.com/B5yTVbCunvyEJfne9q5wF8

یادگیری حرکتی و فیزیولوژی ورزش

https://chat.whatsapp.com/DGgYm6qveEYCGh1fuAuhPc

بیومکانیک ورزش

https://t.me/joinchat/GCtRJ0qtfvJFkiIGpKpqrw

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر فلاح محمدی

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب

https://chat.whatsapp.com/KSVpKmLLf7ZEHp2Twkoar3

زبان تخصصی (ارشد آسیب شناسی)

https://chat.whatsapp.com/BscA8LnBB6DEzM21aWL3jU

بازتوانی پیشرفته آسیبهای ورزشی

https://chat.whatsapp.com/FewAJbhxwWwB0SqPWgEsF9

روش تحقیق(کارشناسی)

https://chat.whatsapp.com/IjkO10RjgOb5Ebfq16qNl7

زبان تخصصی (ارشد آسیب شناسی)

https://chat.whatsapp.com/GHAg489ZudBDX5IRecV7O9

کارورزی (ارشد آسیب شناسی)

https://chat.whatsapp.com/F2hL5joF7nXCZ7mK9rXz4a

 

 

لینک گروه واتس آپ درس مصالح ساختمانی استاد خانم معافی مدنی

https://chat.whatsapp.com/BSTQb1Gx1R9KYh7UcwGnqL

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم اسماعیل زاده

آشنایی با مرمت ابنیه

https://chat.whatsapp.com/JULGewD805RBy6KzkDh29t

آشنایی با معماری اسلامی2

https://chat.whatsapp.com/GJssSYEewMf2aaeJNGIuP3

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم منتظریان گروه معماری

https://chat.whatsapp.com/H1l98fLwv4aDmYlkYqxrcN

 

لینک گروه واتس آپ درس فیزیک استاد آقای سروش

https://chat.whatsapp.com/D7hZIZ1pJZZLTvIVCu5Dt0

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم پورحجتی

پرسپکتیو و بیان

https://chat.whatsapp.com/Ejfn4CsyGDpCE3fJS4Si1u

طراحی فنی

https://chat.whatsapp.com/DM6KUjIQ47BAvFdXhvYAV0

طراحی فنی ساختمان(کاردانی)

https://chat.whatsapp.com/ECz9crCehYZC9VMcIoHO8Y

 

لینک گروه واتس آپ درس "سازه بتنی" استاد آقای معصومی

https://chat.whatsapp.com/KwfQ9F3FK3NKmqnIA1gBGH

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای ایرج حسن نژاد

حقوق کار

https://chat.whatsapp.com/BobOhmAVqMuBkAcBECEua4

مکاتبات تجاری و گزارش نویسی

https://chat.whatsapp.com/JKFjr9HjCNCJsHUTWplq9Y

حقوق تجارت4

https://chat.whatsapp.com/KDhaswKllo6COQTUz5EK0y

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر حنیف حاجی آقایی

 متون تخصصی علوم تربیتی

https://chat.whatsapp.com/HsZdEgKTaZXGYVQyZEeVVr

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

https://chat.whatsapp.com/BlrekYbi2ocLKpqh8fBOLL

تغییر و نوآوری آموزشی

https://chat.whatsapp.com/EzdTuyxoOsj6npGQUkrf52

ارزشیابی آموزشی

https://chat.whatsapp.com/ExnTr24P7awBz7fQOu4Ihj

پروژه و کارآموزی علوم تربیتی

https://chat.whatsapp.com/KLrQm481mDS15fzwLLnVzL

کارآفرینی رشته های علوم ورزشی و حسابداری

https://chat.whatsapp.com/JyGlcBv02GaISFWJfkH3HY

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم تسلیمی

 سرمایه گذاری در بورس(بازار سرمایه و ابزار تامین مالی)

https://chat.whatsapp.com/JaRZbxUBp4aAZ5LgsuuSGI

 مدیریت سرمایه گذاری

https://chat.whatsapp.com/FAy6l1Q5XjW0xKeuvyw3ck

 


لینکهای گروه واتس آپ دروس آقای دکتر مشعشعی. گروه حسابداری

 حسابرسی عملیاتی (ارشد)

https://chat.whatsapp.com/IiCDQpmTqZmFPJOKXLp72B

 حسابداری بخش عمومی (ارشد)

https://chat.whatsapp.com/FEBnxZfFB9YEXsUe5Pp5c4

 اقتصادسنجی (ارشد)

https://chat.whatsapp.com/JE9XxEtyYlm4uzLhG0UwME

 کاربرد قوانین و مقررات در حسابرسی (ارشد)

https://chat.whatsapp.com/Df2TGUs0ZkRJbR2TVGep3Z

 حسابرسی ۱

https://chat.whatsapp.com/Izesrfjs1yyI1Y1rRlWX62

 حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی

https://chat.whatsapp.com/GLKbcz02CMWJLDmFxxr0go

 زبان تخصصی و متون مالی

https://chat.whatsapp.com/HlGlelstZHc6WUDCNuD97o

 پروژه و کاراموزی

 https://chat.whatsapp.com/IB8CfccznOJ16upHfAbZCQ

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم جوکار

 کاربرد نرم افزار

https://chat.whatsapp.com/Iv0aBKtnpcgEz8saA4yqYP

 اصول حسابداری1

https://chat.whatsapp.com/DxlmF8uxT2kJ1RX00spzFD

 

 

 

لینک گروه واتس آپ درس حسابداری شرکتهای1 و اصول حسابداری2 استاد خانم سامخانیانی

https://chat.whatsapp.com/KNPiISQdl8iAf7KH62fhaG

 لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر هشام رستمی

 آمار (مدیریت ورزشی)

https://chat.whatsapp.com/JCDZgwAMUv3EK0RHCgZ3bf

 رایانه پیشرفته

https://chat.whatsapp.com/BAONhEeMvwF7PzkE1RGVeE

 زبان تخصصی

https://chat.whatsapp.com/LgChf9MRLGw5lB6S5PTq5R

 آمار (آسیب شناسی)

https://chat.whatsapp.com/EKQTLvrXrfuGFpfOQZRRVx

 روابط بین الملل

https://chat.whatsapp.com/LC5NMMO5j6pJEL4rd6bvIR

 نظارت و ارزشیابی

https://chat.whatsapp.com/Gul2E9wdQSTDyk8EsScZVU

 نظریه های سازمان و مدیریت

https://chat.whatsapp.com/GI77iecMcNHHFecucE2Mo5

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر آراد

 تئوری حسابرسی

https://chat.whatsapp.com/GU73AWaX4iaLSQ61BQuknT

 مسائل کاربردی حسابرسی

https://chat.whatsapp.com/IuUGGH7PD8D6qPnqzsLSV8

 

 

لینک گروه واتس آپ درس مدیریت عمومی و مبانی سازمان و مدیریت استاد خانم درویشی

https://chat.whatsapp.com/LEkA1kbtvQD9g6cZJEPowh

 

 

لینک گروه واتس آپ درس فارسی عمومی استاد آقای اکراسیدی

https://chat.whatsapp.com/IMNJkViLHkK1HUMOmgjS9O

 

 

لینک گروه واتس آپ درس مدیریت عمومی و مبانی سازمان و مدیریت استاد خانم درویشی

https://chat.whatsapp.com/LEkA1kbtvQD9g6cZJEPowh

 

 

لینک گروه واتس دروس استاد آقای رمضانپور

https://chat.whatsapp.com/Jo9EACIbINJDRD10ooNIKX

 لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم احمدی. گروه حسابداری

 حسابداری موارد خاص

https://chat.whatsapp.com/L40a7QIS0741regNq3inFY

 حسابداری پیشرفته1

https://chat.whatsapp.com/KE3xUjxoTXDGT9yuejkHl0

 حسابداری میانه1 و اصول حسابداری3

https://chat.whatsapp.com/FW0VVhoKD9lIDMWdeHKGVu

 

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای الهیان

 آیین دادرسی کیفری

https://chat.whatsapp.com/Kq4PbB0zpjvKYwoh8i6wUN

 حقوق اداری

https://chat.whatsapp.com/EQsFjaYnlDK63SfSLZBZhC

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم کبیری

 فقه تطبیقی

https://chat.whatsapp.com/H0LO4hqhMon14MHhUOwfF1

 فقه3

https://chat.whatsapp.com/ErccyQ7v0o7JZZcMRbGxeq

 

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای باصری

ریاضیات و معماری

https://chat.whatsapp.com/E05kFBNrzTw6vDpzjIyTiN

 طراحی فضای شهری

https://chat.whatsapp.com/CNczkaPlD753Qeos7trGXs

 آشنایی با معماری اسلامی

https://chat.whatsapp.com/KL0vlSE81EhFRz9SdmCLqf

 آشنایی با معماری معاصر

https://chat.whatsapp.com/J9LeGWJ9A9m2oQMnIy2d2B

 


 

لینک گروه واتس آپ دروس آقای رضاسروش

https://chat.whatsapp.com/IeqB5wa1dIS54PSlr93Ypm

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر برزگری نژاد

 تحلیل آماری ارشد

https://chat.whatsapp.com/KKx7AVSsuAlEX8YFEWQQC2

 آمار و احتمالات مهندسی

https://chat.whatsapp.com/FwARA97gmBjLPURe0uWMK3

 ریاضی مهندسی

https://chat.whatsapp.com/Cgeozw4y62HLdfgNU5M4Bg

 پژوهش عملیاتی و تحقیق در عملیات۱

https://chat.whatsapp.com/CyxyMW4FEbRCJdTab69rpY

 آمار و کاربرد آن در مدیریت۱

https://chat.whatsapp.com/BiFyKb1y3BTH4INRFDRQ5P

 پژوهش عملیاتی۲ و تحقیق در عملیات۲

https://chat.whatsapp.com/KG4Hmn4VR5x0Ohn0aISS0Z

 آمار استنباطی

https://chat.whatsapp.com/LmAX3Nq8uB69VW6pfXOiAh

 آمار کاربردی۲

https://chat.whatsapp.com/GMlRu7imvsAKLAQhrXkp8q

 لینک گروه واتس آپ درس بهایابی1 استاد خانم اسعدی

https://chat.whatsapp.com/Iubzg2PHTIvDqWre4Hm0NN

 لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای صفرتوبی

 اصول فقه4

https://chat.whatsapp.com/FHalLG3kYa50StOEozCMJE

 فقه4

https://chat.whatsapp.com/DJ5hqOEhSqpCqz4Yamanrf

 مبانی اصول فقه

https://chat.whatsapp.com/L0a8iNori2J8VQI5uDqmgQ

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر سید فضل ریاضی

 پول و ارز و بانکداری

https://chat.whatsapp.com/DuRT6CY5BA4JBGYaZJuSWc

 بازرگانی بین الملل

https://chat.whatsapp.com/KGbqqoUwqS292rkm8g16sP

 سیاستهای پولی مالی

https://chat.whatsapp.com/JBOWJ7JzkmyIGXI7QtmuWs

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس آقای سید رضا ریاضی

 روش تحقیق

https://chat.whatsapp.com/IPtbzKgA8vP0irFcswriRh

 بهره وری

https://chat.whatsapp.com/G5N8mgpsNSFBt02eyWSlxU

 


لینک گروه واتس آپ درس حقوق جزای اختصاصی3 استاد خانم مرغوب.

https://chat.whatsapp.com/HkZfPoeNK741QQfwawAxrN

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای فاخری

https://chat.whatsapp.com/FWQ5auH6x9V1tLIbXnCjEB

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد اقای روشن

 https://chat.whatsapp.com/IPGtInEPaUsL5pnqVR2fu2

 


لینک گروه واتساپ درس ریاضی 1 استاد آقای عطایی

https://chat.whatsapp.com/HKBZg2ILEia995vZaGW2nk

 

 

لینک گروه واتس آپ درس "هندسه مناظر و مرایا" استاد خانم ناظریان

https://chat.whatsapp.com/JfZYBJSHmc5A306S43aJ0e

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم جوکار

 اصول حسابداری1

https://chat.whatsapp.com/DxlmF8uxT2kJ1RX00spzFD

 نرم افزارهای حسابداری

https://chat.whatsapp.com/Iv0aBKtnpcgEz8saA4yqYP

 


 

لینک گروه واتس آپ درس "حقوق بین الملل خصوصی" استاد خانم سفیدآبی

https://chat.whatsapp.com/FS7wne2XOPLAVLrGwClVnt

 لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای بحری

 آموزه های تربیتی قرآن

https://chat.whatsapp.com/FvliZHLgGmiLxeWeJZyouu

 تعلیم و تربیت در اسلام

https://chat.whatsapp.com/FvOmaEYAMgE5BSvR3r0lZi

 تفسیر موضوعی قرآن

https://chat.whatsapp.com/KBmgC4QHnAV6x6oeIzaJ1g

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم اکبری، گروه گرافیک

 طراحی6

https://chat.whatsapp.com/BTPOI0soIkP8FjdwMgwMnN

 طراحی پایه

https://chat.whatsapp.com/HNWmy0N2CcF0MvDAwRNI0b

 تصویر سازی

https://chat.whatsapp.com/GWFrWsTAfaWIW8Ci4xdVZp

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد اقای دکتر نصری

 برنامه دهی و روشهای طراحی

https://chat.whatsapp.com/HNs9A5SmNljKZPZjiDLmG5

 انسان و محیط

https://chat.whatsapp.com/K3Rtv12Cw877uQsqmEEzLA

 لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم دکتر هدایتی

 آمار استنباطی (ارشد مدیریت آموزشی)

https://chat.whatsapp.com/LmACDw7R4XYGTvaZSczr3F

 رهبری یادگیری

https://chat.whatsapp.com/JLdA63KvSfhEcWkIYG3xdq

 سنجش و اندازه گیری

https://chat.whatsapp.com/KS1odtWRtfZ0aeejgAB8Bc

 


 

لینک گروه واتس آپ دروس آقای محرابی. گروه مهندسی معماری

 تمرین معماری2

https://chat.whatsapp.com/JT5oMCpTebjLE9i4jXS20F

 مقدمات و بیان معماری2

https://chat.whatsapp.com/KruQPIepfNp2lKhyMk0I32

 کاربرد کامپیوتر

https://chat.whatsapp.com/FD2UbqFjjjK4TOBs6CPqT2

 بیان معماری1

https://chat.whatsapp.com/Klw6Dx4F3LSC80y0UR3rJx

 طراحی معماری1

https://chat.whatsapp.com/KFtQScaYlDlIXJzndgmxUG

 مقدمات3 و طراحی

https://chat.whatsapp.com/G7hNC1MEzAM5oV5oYy7uGf

 روستا

https://chat.whatsapp.com/Br25FbuLU0dI4yCVTIQqTL

 

 

 

لینک گروه واتس آپ درس "مبانی و اصول تعلیم و تربیت" استاد آقای مهر قاسمی

https://chat.whatsapp.com/CDEf44NZJrbJ0IeOUr5tEN

 

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم شاهنظری

 توسعه اقتصادی

https://chat.whatsapp.com/BC6lmcRPTPm0ZaB4rjMqE4

 اقتصاد خرد

https://chat.whatsapp.com/LIzIBu9C7neETbeSxgv6O5

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای گلیج. گروه حسابداری

 https://chat.whatsapp.com/DQgv8X9gWbzLJnm2ujki1w

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم مختاری

 حسابداری پیشرفته2

https://chat.whatsapp.com/KhZdtTUV3KNLR5GRSX5YUk

 حسابداری صنعتی3 - مبانی حسابداری مدیریت

https://chat.whatsapp.com/EYNTGEJ7CJx60VFPDhViz8

 لینک گروه واتس آپ درس "آرای تربیتی" استاد خانم دکتر پالی

https://chat.whatsapp.com/LC1zgs70mGF4b2hTd72SOC

 

 


لینک گروه واتس آپ درس "امور مالی بین الملل" استاد آقای دکتر سید فضل ریاضی

 https://chat.whatsapp.com/DfiY9IhKiYj4dE1s61lLQz

 

 

 

لینک گروه واتس آپ درس "متون فقه3" استاد آقای صفرتوبی

https://chat.whatsapp.com/JWudwrvecjw1JfVqiBHu7q

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس رشته گرافیک ورودی های نیمسال اول سال تحصیلی 1399-400

 https://chat.whatsapp.com/DKCxUjoaLDW1SuywxG37ks

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای هرنجی

 فقه1

https://chat.whatsapp.com/L7RMezfllywLpPDbSKu1yE

 منطق

https://chat.whatsapp.com/Cg6U28z58eqHCX3WM18X2m

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای افتخاری

 پزشکی قانونی

https://chat.whatsapp.com/IoryornDC0TCiFSlZJrqGX

 حقوق جزای اختصاصی2

https://chat.whatsapp.com/IokJk5p53Fv4XGOq4YwBSJ

 حقوق جزای اختصاصی1

https://chat.whatsapp.com/KZn3aLytKEpJdjKjr4kcDg

 حقوق جزای عمومی3

https://chat.whatsapp.com/CivFKtBv3hD0Im2erRnE8E

 

 

 

لینک گروه واتس آپ درس دانش خانواده خواهران استاد خانم مرادی

 https://chat.whatsapp.com/I17NS9rQEjD8sS40cwQEGy

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر ایمنی

 بررسی موارد خاص

https://chat.whatsapp.com/EaswXN2QTjIATTqp8DVhls

 حسابرسی فناوری اطلاعات

https://chat.whatsapp.com/HuMrBFU9KmVCixiEztWANv

 


 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر مرانجوری

 سیستم اطلاعاتی حسابداری

https://chat.whatsapp.com/JGB1Ncq20YE6ug4OeLC6OS

 مسائل جاری

https://chat.whatsapp.com/BtQQnL3s8NY3YYEtiSEa9Y

 تئوری1

https://chat.whatsapp.com/BpP2txC1kP46bZZFj4Daj9

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس "برنامه سازی پیشرفته" و " مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی" استاد آقای بائی

https://chat.whatsapp.com/HvjPbeZorVW0OBk2MAk44f

 

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر شیخ محمودی. گروه ارشد حقوق خصوصی

 https://chat.whatsapp.com/CFaNNlpKTzN98T5taVryh9

 


 

لینک گروه واتس آپ درس "آشنایی با کتابخانه" استاد خانم فتوک برزگر

 https://chat.whatsapp.com/JLDsHIhrzO11xZlI0k7gJW

 

 

لینک گروه واتس آپ درس "حقوق تجارت بین الملل" کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. استاد آقای دکتر مهدویان

 https://chat.whatsapp.com/LQ4ugl889xQDv1Wssq1lmZ

 


 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر مشایخی

 رهبری خودگردان

https://chat.whatsapp.com/KzMLZixQjYzIcky3GVLHm3

 سیاست گذاری در آپ

https://chat.whatsapp.com/GRsQSuCpEKMCJ3UPaN2AdV

 


 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر بزرگی

 حسابداری دولتی2 - بخش عمومی

https://chat.whatsapp.com/IFkE87Ks4sbFPwBBf7GC6K

 مدیریت مالی1 - مالی1

https://chat.whatsapp.com/KbcptSSTdg11v23PEMI7lK

 

 

 

لینک گروه واتس آپ درس رفتار سازمانی استاد آقای محسن حاجی آقایی. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 https://chat.whatsapp.com/GTxMd3yCcrKJn13G4EswKp

 

 


لینک گروه واتس آپ درس "مدیریت مالی2. مالی2" استاد آقای دکتر کاویانی

 https://chat.whatsapp.com/D7EZaZxiYo9KxlIqFMLG6i

 


 

لینک گروه واتس آپ درس " دولتی1.مبانی حسابداری بخش عمومی" استاد خانم اسعدی

 https://chat.whatsapp.com/LFVQrMC5Cmt7xy02lq1DJL

 

 


لینک گروه واتس آپ درس "ریاضی کاربردی2" استاد خانم احمدی

https://chat.whatsapp.com/Gk3FdbNLpRZ9M6rosVbnm0

 

 

لینک گروه واتس آپ درس "خانواده در اسلام" استاد آقای دکتر رودبارکی

https://chat.whatsapp.com/FUPl6PT56b0ANC5vqtBEDU

 

 

لینک گروه واتس آپ درس "اصول و مبانی برنامه ریزی" استاد آقای آبار

https://chat.whatsapp.com/GkSon7j3ERtBEiHEmN9n21

 

 لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم پور حجتی

 طرآحی فنی ساختمان کاردانی

https://chat.whatsapp.com/ECz9crCehYZC9VMcIoHO8Y

 پرسپکتیو و بیان

https://chat.whatsapp.com/Ejfn4CsyGDpCE3fJS4Si1u

  

لینک گروه واتس آپ درس فقه7 استاد آقای دکتر ملائی

 https://chat.whatsapp.com/LbN2Go3E1sEEeiy4VgKb4Y

 

 

لینک گروه واتس آپ درس قواعد فقه استاد آقای دکتر ملائی

https://chat.whatsapp.com/Hd6l03XIPTJKTQAwZAXpp6

 

 

 لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر ازگومی

 داده کاوی پیشرفته

https://chat.whatsapp.com/DMbzUWi1UjjHMRkX2y3Y3X

 مهندسی نرم افزار

https://chat.whatsapp.com/IhRUiRHxdJg1TkPz8xuD1G

 


 

 

 

لینک گروه واتس آپ درس مبانی کارگاه استاد آقای بائی

https://chat.whatsapp.com/KJttIH47ia14kHhdHi5JDY

 

لینک گروه واتس آپ درس "هوشمند سازی" استاد آقای دکتر کیامنی

https://chat.whatsapp.com/LA7BKRIOSp4B6AXTsuwyeR

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای فلاح مظلومی

 حقوق جزای عمومی1

https://chat.whatsapp.com/CsaQgrKKMxk36J4QQIdI4a

 آیین دادرسی مدنی1

https://chat.whatsapp.com/FMjLtmv92CjD6jxkzMpd2L

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس "تربیت بدنی" و "ورزش1" اساتید خانم شیخ الاسلامی و آقای منتظر پرچی

 https://chat.whatsapp.com/Kq2G7oAgMsVEuWdbqIftq8

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای مقدم راد در نیمسال اول تحصیلی 1399.400

 

 کلام

https://chat.whatsapp.com/L8iEKYoY5411Frhd3g9zoR

 تاریخ فقه و فقها

https://chat.whatsapp.com/F5ehjGItMcJ6fAAzxilazH

 اصول فقه 2

https://chat.whatsapp.com/CTh7HE7vtHuBHeeeKghgAA

 قواعد فقه2

https://chat.whatsapp.com/BsELX6Ca8paKQW9E9E2fTg

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم قهرمان پور

 آیین دادرسی مدنی3

https://chat.whatsapp.com/Hk3zld12pC2ACUXbTC7Vds

 حقوق تجارت3

https://chat.whatsapp.com/KLVVR2tbr0iBYdFFm7m7oe

 

 


لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر اصغری

 دروس کاردانی و کارشناسی

https://chat.whatsapp.com/Lf0toalAerh1uRYVTB9Zpk

 دروس کارشناسی ارشد

https://chat.whatsapp.com/DMbzUWi1UjjHMRkX2y3Y3X

 


لینک واتس آپ دروس استاد آقای گلیجانی مقدم

 حقوق بین الملل خصوصی. ارشد حقوق

https://chat.whatsapp.com/HnBwnbgySWc7HhcxID5VHC

 حقوق مدنی4

https://chat.whatsapp.com/IsoyQeQ0S0OCUjI7QIPOk7

 مقدمه علم حقوق

https://chat.whatsapp.com/C1KSmJxOeFeBeJ3vELoGNj

 لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر سلطانیان

 حقوق مدنی5

https://chat.whatsapp.com/ISluxwX1uJy6ScHxg6Eeli

 حقوق مدنی8

https://chat.whatsapp.com/L3c3D9U4azd0QIjJWV4L9T

 سمینار.ارشد

https://chat.whatsapp.com/EksvuaOU90h5QdzK0dY7VV

 حقوق تجارت.ارشد

https://chat.whatsapp.com/CiV8UaJGUC85ACyI1Cnt1p

 حقوق مدنی1.ارشد

https://chat.whatsapp.com/B4viZe0ocWB9luOMJymFvb

 

 


لینک گروه واتس آپ درس "کارگاه آموزش مهارتهای زندگی" استاد آقای دکتر دیلمی

 https://chat.whatsapp.com/IJhkHIEinsfIqB7UFJWANb

 

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای دکتر خانجانی

 ادبیات عرب1

https://chat.whatsapp.com/HrcjUqpQAzAJ8TuLrGkSID

 ادبیات عرب2

https://chat.whatsapp.com/I5fvtLlM6YO5vTcVSM9Rca

 


 

لینک گروه واتس آپ درس "سیستم های اطلاعاتی حسابداری" استاد آقای دکتر مشعشعی در نیمسال اول تحصیلی 1399-1400

 https://chat.whatsapp.com/DNVxxUJ6pUPAg5iEDl9sNa

 

 

لینک گروه واتس آپ درس "حقوق تجارت" استاد آقای حسن نژاد

https://chat.whatsapp.com/BI84WvOFeVk4PUG4oHLzcy

 

 

 

لینک گروه واتس آپ درس "حقوق تجارت2" استاد خانم علیپور

https://chat.whatsapp.com/BM0GvvrLWnE2q50TzaO7Dj

 

 

لینک گروه واتس آپ درس "آمار و ریاضی در علوم ورزشی" استاد آقای دکتر برزگری نژاد

https://chat.whatsapp.com/Ga6hxAQruBt6BD2OkJ4P6X

 لینک گروه واتس آپ گروه دوم درس "فارسی عمومی" شنبه ها ساعت 17، استاد آقای اکراسیدی.

https://chat.whatsapp.com/BzUPvIxv90X9nDdRrTHovo

 

 


لینک گروه واتسآپ دروس استاد آقای دکتر هشام رستمی

 ساختار و ضوابط انواع سازمانهای ورزشی

https://chat.whatsapp.com/Di5Libd35ypLkIZVy729nP

 زبان تخصصی. کارشناسی

https://chat.whatsapp.com/C0vkORByO3qDOptSWEiFrH

 مدیریت فضاها و اماکن ورزشی

https://chat.whatsapp.com/KfbOyJzX59ZJrOIV5UJlVf

 کاربرد کامپیوتر در مدیریت1

https://chat.whatsapp.com/ICX3tAqw9FhFcWTvVFOPuu

 

 لینک گروه واتس آپ درس "قواعد فقه1" استاد آقای دکتر شیخ محمودی

https://chat.whatsapp.com/JuPc6B6Hr461559sraRHvs

 

 

 

لینک گروه واتس آپ دروس استاد آقای مهدوی

https://chat.whatsapp.com/BV5z0PXR06AFHyiQdQMC0b

 

 لینک گروه واتس آپ دروس استاد خانم شیخ الاسلامی

 "ایمنی و بهداشت فردی در ورزش"

https://chat.whatsapp.com/KxGcOCGD1tC8OLX5HAiZiS

 "اصول و روش شناسی تمرین"

"مبانی استعداد یابی ورزشی"

https://chat.whatsapp.com/D0TAz1ziO4kDUkj9Gr73bB

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 15 مهر 1399 ساعت 12:35