هیأت علمی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

هیأت علمی

   
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه, 11 اسفند 1393 ساعت 08:25

 

جناب آقای محسن حاجی آقایی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزش عالی

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشجوی دکتری: دانشگاه خوارزمی تهران


جناب آقای سیدفضل ریاضی

رشته تحصیلی: اقتصاد بین الملل

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

دانشوری:دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 


جناب آقای عبدالحسین برشد

رشته تحصیلی: حسابداری

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشجوی دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

 

 

 

 

 

m98

جناب آقای سیدمحمدمشعشعی

رشته تحصیلی: حسابداری

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس

دانشجوی دکتری: دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر محسن لقمانی

رشته تحصیلی: علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه گیلان

دکتری: دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

جناب آقای دکتر محمد فلاح محمدی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی ورزشی

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه گیلان

دکتری: دانشگاه خوارزمی تهران 

جناب آقای دکتر عباس برزگری نژاد

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

دکتری: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران


 

 


جناب آقای علی اصغری

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر  تهران

دانشجوی دکتری: دانشگاه آزاد سمنان

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم مژده صیادی

رشته تحصیلی: مهندسی معماری

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانشجوی دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 


جناب آقای مسعود محمدزاده

رشته تحصیلی: ارتباط تصویری - پژوهش هنر

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشجوی دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 24 اردیبهشت 1398 ساعت 13:04