عنوان پایان نامه شماره سریال ثبتی نام دانشجو نام استاد راهنما


* سریال ثبتی رشته/گروه عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما تاریخ دفاع ضمیمه
1 Sm/73 مدیریت آموزشی ارتباط تعهد سازمان و بهره وری کارکنان با نحوه گذراندن اوقات فراغت با گرایش به ورزش همگانی (مطالعه موردی ستاد فرماندهی دژبان ناجا استان تهران ) سعید بتیار حسین علوی شهریور 90 ---
2 Sm/72 مدیریت ورزشی تدوین نیاز ورزش نیروی انتظامی با رویکرد مدیریتی (مطالعه موردی نیروهای انتظامی حفاظت از شخصیت استان تهران احمدا اکبرنژاد سید آبادی حسین علوی شهریور 1400 ---
3 Sm/71 مدیریت ورزشی اثر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان باشگاه های ورزشی استان مازندران از طریق متغیر میانجی تعهد حرفه ای کارکنان محمد منصوری هشام رستمی شهریور 1400 ---
4 Sm/70 مدیریت ورزشی رتبه بندی کیفیت ها و مهارتها ی اصلی مربیان کشتی استان مازندران کاظم ساحلی مجتبی حسن نزاد شهریور 1400 ---
5 Al/34 هوش مصنوعی الگوریتم فرا ابتکاری پیوندهای هیدروژنی آب ،رویکردی جدید برای بهینه سازی مسائل پیوسته wAO آرمان دلیری علی اصغری حسین ازگومی ---
6 sm/69 مدیریت ورزشی ارائه مدل کار آمدی ورزش دانشجویی با رویکرد اقتصادی عبدالرضا علی پور گال حسین علوی شهریور 1400 ---
7 Acc/154 حسابداری کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه با تاکید بر نقش تعدیلگر ساختار مالکیت شیدا شورمیج محسن ایمنی شهریور 99 ---
8 Acc/153 حسابداری بررسی رابطه بین اشتغال شرکت ، پرچم های قرمز و تلاش های حسابرسی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران محمد مردان پور محمد مشعشعی شهریور 1400 ---
9 Acc/152 حسابداری تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی در بورس اوراق بهادار تهران المیرا محمود زاده اصل مهدی مران جوری شهریور 1400 ---
10 Acc/151 حسابداری تاثیر نسبتن مالکانه و سود آوری بر ساختار سرمایه شرکت های خانودگی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران سمیرا محمود زاده اصل رضیه علیخانی شهریور 1400 ---
11 aud/32 حسابرسی بررسی رابطه بین درستکاری و تعهد سازمانی حسابرس بر پیشگیری از تقلب سحر گلین شریف دینی محمد مشعشعی شهریور 1400 ---
12 aud/31 حسابرسی تاثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران فاطمه معلمی مهدی مران جوری شهریور 1400 ---
13 hph/46 آسیب شناسی مقایسه عملکرد اندام فوقانی دانش آموزان دختر با و بدون ناهنجاری کایفوز نگین یاور پور حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
14 hph/45 آسیب شناسی بررسی آگاهی از برنامه های آموزش پیشگیری از آسیب رباط متقاطع قدامی در ورزشکاران زن ایران فهیمه ابوالحسنی محمد فلاح محمدی شهریور 1400 ---
15 hph/44 آسیب شناسی تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد و تعادل تکواندوکاران پسر 13تا 15سال مبینا ابراهیمی دریکنده ای کمیل دشتی رستمی شهریور 1400 ---
16 hph/43 آسیب شناسی تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر مولفه های نیروهای عکس العمل زمین در ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط متقاطع قدامی صدیقه شعبان زاده محمد فلاح محمدی شهریور 1400 ---
17 hph/42 آسیب شناسی اثر بخشی ماساژ تایلندی بر ناتوانی جسمی و درد در زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (40تا 60 سال ) مریم باقر پور درونکلایی کمیل دشتی رستمی شهریور 1400 ---
18 hph/41 آسیب شناسی اثر تمرینات ثبات مرکزی بر کنترل حرکت ناحیه کمری و لگنی و تعادل داینامیک زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و پیگیری یک ماه بعد از قطع تمرین زهرا نبی زاده حسین شاهرخی شهریور 1400 ---
19 Ed/33 مدیریت آموزشی رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان :با تاکید بر نقش میانجی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان چالوس در سال تحصیل 1399-1400 فاطمه دانشور حنیف حاجی آقایی شهریور 1400 ---
20 Ed/32 مدیریت آموزشی تجربه زیسته معلمان از یادگیری سیار در مدارس ابتدایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1400-1399 مهدی گلیج هایده عاشوری شهریور 1400 ---
21 Ed/31 مدیریت آموزشی بررسی رابطه رهبری هوشمند با بی تفاوتی سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان های ماسال و صومعه سرا در سال تحصیلی 1400-1399 جهانگیر یعقوبی فرشته هدایتی مرزبالی شهریور 1400 ---
22 Ed/30 مدیریت آموزشی بررسی رابطه انگیزش تحصیلی با پیوند با مدرسه با تاکید بر نقش میانجی تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1400-1399 نرگس سحری درگاهی حبیب الله مشایخی شهریور 1400 ---
23 ED/29 مدیریت آموزشی ارزیابی و تحلیل تاثیر فلات شغلی بر آرزوهای شغلی کارکنان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غرب استان مازندران در سال تحصیلی 98-99 لیلا مشتاق فرشته هدایتی مرزبالی شهریور 1400 ---
24 ED/28 مدیریت آموزشی بررسی رابطه بین ادراک از سیاست های سازمانی و حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان تنکابن محمد اشکور وکیلی اسماعیل کاظم پور شهریور 1400 ---
25 JIt/55 حقوق اثبات مالکیت توام با خلع ید در نظام حقوقی ایران با تاکید بر رویه قضایی و رای وحدت رویه نعمت جلالی مریدانی فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1400 ---
26 JIt/54 حقوق ماهیت و مبانی حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران و حقوق عرفی غرب ستار علیزاده داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
27 JIt/53 حقوق پیامد های مالی تحریم های اقتصادی بر حقوق زوجه شهربانو عبداله پور مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
28 JIt/52 حقوق بررسی ابعاد اصل حاکمیت اراده و محدودیت های آزادی قرارداد در قانون با نگاهی به پیشینه فقهی آن اصغر رسولی مرتضی سلیمانی شهریور 1400 ---
29 JIt/51 حقوق انتقال مالکیت در بحث هبه در حقوق ایران و انگلیس فاطمه مجید پور جمشید یحیی پور شهریور 1400 ---
30 JIt/50 حقوق کیفیت اعمال قوائد دادرسی مدنی در دعاوی کیفری سید علی اصغر عسگری مینا افضلیان شهریور 1400 ---
31 JIt/48 حقوق بررسی تحولات نظام حقوقی ایران در تبیین سن رشد در نکاح و تبعات آن در زندگی زوجین مژده احمدی ابوالفضل قهاری شهریور 1400 ---
32 JIt/49 حقوق مالکیت دامنه اینترنتی و نقص قواعد مرتبط با آن مریم درخشان فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1400 ---
33 JIt/47 حقوق قواعد اختصاصی قرادادهای تجارت متقابل بین المللی (شیو ه های انعقاد ،تعهدات حاصل از معاملات -شیوه های پرداخت و فسخ معاملات ) کامران قلعه نوعی مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
34 JIt/46 حقوق مسولیت ولی و قیم در نکاح محجورین حدیث موزونس مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
35 JIt/45 حقوق قرارداد وستینگ محمد یعقوبی فر داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
36 Jlt/44 حقوق تعدات و مسولیت مدنی موکل و وکیل اشخاص ثالث در فقه و حقوق ایران اعظم پرهیزکار مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
37 Jlt/43 حقوق بررسی فعل زیانبار پلیس و جبران آن در حقوق ایران و انگلستان مقداد حاتمیان ابوالفضل قهاری شهریور 1400 ---
38 Jlt/42 حقوق مسولیت مدنی سقط جنین در ایران ، مصر و فرانسه فاطمه ابولحسنی کومله داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
39 Jlt/41 حقوق نقش آموزهای دینی و مذهبی در کاهش طلاق ربابه برزویی جمشید یحیی پور شهریور 1400 ---
40 Jlt/40 حقوق مطالعه تطبیقی حسن نیت در قرارداد ها محمد اسمعیلی فتیده ابوافظل قهاری شهریور 1400 ---
41 Jlt/39 حقوق ضمانت اجرای کسری و اضافه مساحت مبیع طاهره ارزاقی داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
42 Jit/38 حقوق چالش های ناشی از تعیین داور مرضی الطرفین در قراردادها مهدی پور محمدی مرمکدهی فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1400 ---
43 Jit/37 حقوق مسئولیت مدنی ناشی از انتقال بیماری و کرونا و مبانی آن از نظر حقوق ایران و فقه امامیه محمد پور محمدی مرمکدهی فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1400 ---
44 Ed/27 مدیریت آموزشی رابطه راهبردهای رهبری مثبت گرا و کیفیت زندگی کاری با نشاط اجتماعی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر رودسر فاطمه پزشک اسماعیل کاظم پور شهریور 1400 ---
45 Ed/26 مدیریت آموزشی بررسی رابطه ی میان رهبری همنوای مدیران و پاسخگویی سازمانی معلمان در مدارس ابتدایی استان مازندران در سال تحصیلی 1400-1399 الهه سادات هادوی فرشته هدایتی مرزبالی شهریور 1400 ---
46 Aud/30 حسابرسی بررسی اثر ویزگی های کمیته حسابرسی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیران و حق الزحمه حسابرسی فائزه شجاع شفیعی محمد مشعشعی شهریور 97 ---
47 Ed/25 مدیریت آموزشی بررسی میزان کاربست مؤلفه ای رهبری تراز پنجم در مدارس پسرانه متوسطه شهرستانهای غرب استان مازندران بر اساس الگوی جیمز کالینزدر سال تحصیلی 1400-1399 یاسر گل محمدی فرشته هدایتی شهریور 1400 ---
48 Ed/24 مدیریت آموزشی رابطه شایستگی های حرفه ای و توانمند سازی شغلی معلمان با درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1400-1399 نرگس حسینی حنیف حاجی آقایی شهریور 1400 ---
49 Ed/23 مدیریت آموزشی بررسی رابطه نظام آراستگی ظاهری 5با بهره وری کارکنان ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران در سال تحصیلی 1399-1400 شکرالله محمد شریفی هایده عاشوری شهریور 1400 ---
50 Ed/22 مدیریت آموزشی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان تنکابن و رامسر در سال تحصیلی 1400-1399 فاطمه زکریا پور حنیف حاجی آقایی شهریور 1400 ---
51 Ed/21 مدیریت آموزشی رابطه رهبری خدمتگزار با رفتار شهروندی سازمانی ،عدالت سازمانی وخشنودی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش شهرستان تنکابن دانیال ابراهیمی ارمی حبیب الله مشایخی اردیبهشت 1400 ---
52 DA/21 معماری طراحی مجتمع ویلایی در شهر رامسر با رویکرد معماری همساز با اقلیم سینا جعفر صالحی مریم کیایی شهریور 99 ---
53 DA/20 معماری طراحی مرکز همایشهای منطقه ای رامسر با رویکرد معماری زمینه گرا صادق نجفی رضا نصری بهمن 98 ---
54 DA/19 معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد بازخوانی هویت بومی شهرستان رامسر بهادر اسماعیل زاده مریم کیایی بهمن 98 ---
55 Jlt/36 حقوق مطالعه پیامد های ویروس کووید 19بر نهاد های حقوق خانواده فاطمه صفری داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
56 Jlt/35 حقوق ادله حجیت آماره تصرف و حدود آن در فقه و حقوق ایران مهناز اصغری زیاری مرتضی سلیمانی شهریور 1400 ---
57 Jlt/34 حقوق ادغام،تجزیه و تبدیل شرکت ها در لایحه جامع تجارت و حقوق فعلی ایران ناهید تام مصطفی راشدی شهریور 90 ---
58 Jlt/33 حقوق مبانی حقوقی حق مولف در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تشکیل سازمان جهانی الهام آشفته رود برده رضا دریایی بهمن 98 ---
59 acc/150 حسابداری بررسی اثر روابط سیاسی هیئت مدیره با تجدید ارائه صورتهای مالی جعفر جعفری حسین فخاری مرداد 99 ---
60 acc/149 حسابداری برنامه ریزی مالیات بردرآمد با تاکید بر نقش مالکیت عمده دولت در شرکت ها سپیده نظری محمد مشعشعی شهریور 99 ---
61 acc/148 حسابداری بررسی تاثیر ویزگی های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود شرکت های بورس آوراق بهادار تهران علی فتح اله زاده مهدی مران جوری بهمن 97 ---
62 acc/147 حسابداری تخصص مالی رئیس مکیته حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی : بررسی تعدیل کنندگی دوره تصدی سمت رئیس کمیته حسابرسی فاطمه زهرا حمید پور محمد مشعشعی بهمن 98 ---
63 acc/146 حسابداری بررسی اثر تعدیلی و ویزگی های مدیر عامل بر رابطه بین محدودیت های مالی و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی :صنعت دارویی بورس اوارق بهادار تهران وحید سنگاری مهدی مران جوری آبان 99 ---
64 Acc/145 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی ویژگی کمیته حسابرسی بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میثم اشتیاقی عبدالصمد خلعتبری شهریور 97 ---
65 Sm/68 مدیریت ورزشی شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه ورزش های ساحلی در استان مازندران بر اساس مدل AHP مریم قلی زاده مجتبی حسن نژاد شهریور 97 ---
66 Jlt/31 حقوق مبانی انحلال عقود آنی و مستمر در حقوق ایران و فرانسه سونیا کارنیا محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
67 Jlt/32 حقوق جایگاه برند در حقوق تجارت ایران با تاکید بر لایحه جامع تجارت زهره قندور پلت کله مهدی شیخ محمودی بهمن 98 ---
68 DA/18 معماری طراحی خانه سالمندان با رویکرد افزایش امید به زندگی در شهر تهران معصومه کشاورز صفی مهدخت کیایی آبان 99 ---
69 DA/17 معماری طراحی مجموعه مسکونی 200واحدی در شهرستان با تاکید بر اصول طبیعت گرایی با رویکرد ارتقا حس تعلق نفیسه معصومی امیر رضا کریمی آذر آبان 99 ---
70 Ed/20 مدیریت آموزشی بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین رهبری اصیل و تنبلی اجتماعی معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شرق گیلان آیلار شیدایی فرشته هدایتی مرزبالی آبان 99 ---
71 Ed/19 مدیریت آموزشی نقش فرهنگ مدیریت خطا در پیش بیین سرمایه روانشناختی مدیران و معلمان آموزش و پرورش شهرستان چالوس در سال تحصیلی 1399-1400 نظام حسینی مرزناکی کامیان خزایی آبان 99 ---
72 Ed/18 مدیریت آموزشی بررسی وضعیت کیفیت در آموزش عالی از دیگاه دانشجویان فرهنگیان استان مازندران در سال تحصیلی ا99-98 مهسا پور آقاجان حسینی فرشته هدایتی مرزبالی آبان 99 ---
73 Hph/42 آسیب شناسی مقایسه تاثیر تمرینات پیلاتس و تی آرایکس بر استقامت ثبات دهنده مرکزی و تعادل پویا زنان ورزشکار زهرا میر موسوی حسین میر کریم پور آبان 99 ---
74 Hph/41 آسیب شناسی تاثیر 8 هفته تمرینات فیفا 11 بر روی فوتبالیست های نوجوان نیمه حرفه ای و تاثیر آن بر روی چابکی ،دقت شوت و قدرت دریبل آنها مهران پور مهر محمد فلاح محمدی آبان 99 ---
75 Hph/39 آسیب شناسی تاثیر 8 هفته ماساژو استفاده از تنس بر میزان درد نقاط ماشه ای مایو فاشیال ناحیه گردن علی آزادفر حسین میر کریم پور آبان 99 ---
76 Acc/144 حسابداری تاثیر ادراک مسولیت اجتماعی شرکت و تعلق خاطر ،انگیزش و رضایت شغلی حسابرسان حمیده صحرا نورد دریا کناری رضیه علی خانی آبان 99 ---
77 Acc/143 حسابداری تاثیر مالکیت خانوادگی ،مدیریتی و نهادی بر پاداش هیئت مدیره علی سهرابی رضیه علی خانی شهریور 98 ---
78 Acc/142 حسابداری بررسی رابطه بین هموار سازی سود و هزینه بدهی زهرا غلامی رضیه علی خانی شهریور 96 ---
79 Acc/141 حسابداری بررسی اثر ویزگی های کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لیلا صفر تمیمی محمد مشعشعی مرداد 97 ---
80 Acc/140 حسابداری بررسی مقایسه ای دقت پیش بینی سود هر سهم (Eps)با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره مریم پاک بر محمد مشعشعی بهمن 96 ---
81 Acc/139 حسابداری رابطه حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی با اظهار نظر حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران زهرا اسکدری نیاسانی حامد آراد شهریور 97 ---
82 Hph/40 آسیب شناسی تاثیر 6 هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویا ،تعادل ایستا و استقامت ناحیه مرکزی والیبالیست های دختر 11 الی 15سال هنگامه استادی محمد فلاح محمدی آبان 99 ---
83 HPh/38 آسیب شناسی تاثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا 11+بر تعادل ورزشکاران فوتبال و والیبال نوجوانان مهرداد زاهدی خمیرانی محمد فلاح محمدی آبان 99 ---
84 DA/16 معماری طراحی خانه هنر با رویکرد احیای هویت تاریخی بافت آجر انیس مهر پویا مریم کیایی شهریور 98 ---
85 DA/15 معماری طراحی مجموعه تفریحی آموزشی کودکان در منطقه 22 تهران با رویکرد مدیریت هیجانات فاطمه سید زاده سمیه فدایی نژاد شهریور 98 ---
86 Ed/17 مدیریت آموزشی اثر سبک رهبری اصیل بر تعلق خاطر کاری کارکنان با ملاحظه نقش میانجی توانمند سازی ساختاری در کارکنان ادارات آموزشو پرورش غرب استان مازندران سعیده صبوری فرشته هدایتی آبان 99 ---
87 Ed/16 مدیریت آموزشی رابطه بین فرهنگ سازمانی یادگیرنده و هوشیار ی پرورش غرب مازندران در سال تحصیلی 99-98 زهرا اسحق تیموری کامیان خزایی آبان 99 ---
88 Ed/15 مدیریت آموزشی نقش واسطه ای صخره شیشه ای در ارتباط بین سلامت سازمانی و فلات شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی غرب و مرکز استان مازندران نجمه زینعلی فرشته هدایتی آبان 99 ---
89 com/31 نرم افزار یک الگوریتم چند منظوره جدید برای بهبود تعادل بار و بکارگیری موثر تر از منابع ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی صخره های مرجانی سلیمه پور رستمی علی اصغری بهمن 99 ---
90 com/30 نرم افزار ارائه روشی برای جای گذاری بهینه سرویس دهنده های ابری موبایل در شبکه مخابرات سلولی برای کاهش تاخیر ارتباطی و تعادل بار بهتر منابع ابری مرتضی شورمیج حسین ازگومی بهمن 99 ---
91 Acc/138 حسابداری اثرات ارتباط سیاسی دولتی بر مدیریت سود واقعی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهسا کمالی دهقان محسن ایمنی بهمن 99 ---
92 Acc/136 حسابداری سود سهام پرداختی و برنامه ریزی مالیاتی با نقش تعدیلگر تضاد نمایندگی مهدیه ریاضیان محسن ایمنی آبان 99 ---
93 Aud/31 حسابرسی تاثیر کمیته حسابرسی اثر بخش و کیفیت حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه شرکت ها الهه بهار رضیه علیخانی آبان 99 ---
94 ACC/135 حسابداری تاثیر حضور زنان در هیات مدیره بر کیفیت اطلاعات حسابداری صابر بهاری نیا رضیه علیخانی آبان 99 ---
95 Hph/37 آسیب شناسی بررسی تاثیر تمرینات عضلانی بر تعادل ،عملکرد حرکتی ،حس عمقی زانو و مچ پا تکواندوکاران دختر 15تا 18سال فرنوش سرور محمد فلاح محمدی آبان 99 ---
96 Ed/14 مدیریت آموزشی رابطه بین فراموشی سازمانی و رفتار ضد شهروندی سازمانی با نقش میانجی شایعه سازمانی در ادرات آموزش و پرورش شرق استان گیلان غفور بابایی کلاکی اسماعیل کاظم پور آبان 99 ---
97 Ed/13 مدیریت آموزشی رابطه یادگیری خود راهبر و اشتیاق تحصیلی با تحلیل رفتگی آموزشی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شرق گیلان در سال تحصیلی 99-98 سجده ابراهیم پور چابک اسماعیل کاظم پور آبان 99 ---
98 Ed/11 مدیریت آموزشی رابطه هبری فضیلت گرایی مدیران مدارس و انگیزه پذیرش نوآوریهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی عرب استان مازندران در سال 99-98 شیوا طوفانی فرشته هدایتی آبان 99 ---
99 Ed//12 مدیریت آموزشی نقش تبیین کنندگی سلامت انسانی و سلامت سازمانی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شرق استان گیلان ،سال تحصیلی 99-98 سحر غلامی چالشمی اسماعیل کاظم پور آبان 99 ---
100 AL/33 هوش مصنوعی پیش بینی خسارت درمان بیمه ایران با استفاده از داده کاوی در پنج سال آینده مطالعه موردی شعبه رشت زهره رمضانی اطاقور محمد رضا یمقانی بهمن 99 ---
101 AL/32 هوش مصنوعی تشخیص بیماری صرع با استفاده از روشهای یادگیری ماشین ترکیبی ایمان کریمی محمد رضا یمغانی بهمن 99 ---
102 aud/30 حسابرسی تبیین نقش هماهنگ سازی استراتژی و حسابداری مدیریت بر عملکرد در صنعت بانکداری در بانکهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار مهدیه معتمدی نعمت رستمی مازویی آبان 99 ---
103 DA/14 معماری طراحی مجموعه اقامتی /گردشگری بر بوم گرایی منطقه معتدل و مرطوب (شهرستان تنکابن ) منا آتشی مهدخت کیایی آبان 99 ---
104 DA/14 معماری طراحی مجموعه اقامتی /گردشگری بر بوم گرایی منطقه معتدل و مرطوب شهرستان تنکابن ) منا آتشی مهدخت کیایی آبان 99 ---
105 AL/31 هوش مصنوعی خوشه بندی کشورهای مبتلا به کووید 19بر پایه تکنیبک های داده کاوی کیوان عظیمی حسین ازگومی آبان 99 ---
106 Acc/134 حسابداری تاثیبر تخصص حسابداری رئیس کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سونیا محمدی محمد مشعشعی آبان 99 ---
107 Acc/133 حسابداری تاثیر تخصص حسابداری رئیس کمیته حسابرسی بر مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فاطمه سرایی محمد مشعشعی آبان 99 ---
108 sm/64 مدیریت ورزشی بررسی و تحلیل ابعاد فساد و ناهنجاریهای حاکم بر ورزش قهرمانی کشور حسین محمد علی نژادثانی محسن لقمانی شهریور 96 ---
109 sm/63 مدیریت ورزشی رابطه بین سبک های تفکر با خلاقیت سازمانی معلمان تربیت بدنی استان مازندران سینا اشکانی محسن لقمانی شهریور 97 ---
110 sm/66 مدیریت ورزشی اثر نگرش مصرف کنندگان نسبت به برند و تبلیغات بر اهداف خرید در فروشگاههای ورزشی استان مازندران سمیه سوداگر مجتبی حسن نژآد شهریور 99 ---
111 sm/65 مدیریت ورزشی بررسی رابطه بازار گرایی ،کاآفرینی و عملکرد باشگاه های ورزشی شهرستان تنکابن با نقش میانجی توانایی های بازاریابی سوگند خور مجتبی حسن نژآد هشام رستمی ---
112 sm/67 مدیریت ورزشی طراحی مدل توسعه ورزش شهرستان بابلسر شعبانعلی رمضان نژاد مرتضی دوستی آبان 99 ---
113 Jlt/30 حقوق قراردادهای نفتی نسل چهارم و مقایسه آن با بیع متقابل شفق محمدی محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
114 Jlt/29 حقوق شرایط احکام و آثار قراردادهای انتقال تکنولوژِی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا نجمه قلی زاده محمد تقی کریم پور آل هاشم بهمن 98 ---
115 Jlt/28 حقوق مطالعه مسولیت مدنی اشخاص نسبت به عمل دیگران در حقوق ایران و کشورهای اروپایی محمد حسین تقی پور رضا دریایی بهمن 98 ---
116 Jlt/27 حقوق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 94 در بوته نقد عباس کریمی فخراله ملایی کندلوس بهمن 98 ---
117 Jlt/26 حقوق ضمان معاوضی در بیع میوه های سر درختی و پژوهش آن در فقه و حقوق ایران و مقررات بین المللی حمیرا اولی زاده درود خانی محمد تقی کریم پور آل هاشم بهمن 98 ---
118 Jlt/25 حقوق انتقال قرارداد در حقوق ایران و فرانسه اسماعیل بهرامی شمیم محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
119 Hph/36 آسیب شناسی تاثیر تمرینلات ثبات مرکزی در خشکی بر استقامت عضلات تنه ،سرعت شنا کردن و عملکرد اندام فوقانی شناگران دختر دنیا طاهایی رز فولادی آبان 99 ---
120 Hph/35 آسیب شناسی تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی اسکیت بازان دختر رده نوجوان ویدا عابدی رز فولادی آبان 99 ---
121 Hph/34 آسیب شناسی بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات 11+ تعدیل شده بر تعادل ،عملکرد حرکتی و حس عمقی فوتبالیستها سجاد یعقوبی حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
122 Da/13 معماری طراحی فرهنگ سرا با رویکرد پایداری اجتماعی جهت افزایش تعاملت اجتماعی در شهر رودسر مهران قربانی مهدخت کیایی شهریور 99 ---
123 Da/12 معماری طراحی مرکز اشتغال زایی برای بانوان سرپرست خانوار با رویکرد خود شکوفایی در شهر تنکابن سحر سیاه مشته ای امیر رضا کریمی آذری شهریور 99 ---
124 Acc/132 حسابداری اثر اهرم مالی و عملیاتی بر حق الزحمه حسابرسی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پیام قنبر اسعدی محمد مشعشعی آبان 99 ---
125 Acc/131 حسابداری ریسک حسابرسی درک شده و حق الزحمه حسابرسی سینا شعبانیان گزافرودی محسن ایمنی آبان 99 ---
126 Acc/130 حسابداری تاثیر حرفه ای گرایی حسابداران رسمی بر قضاوت های اخلاقی و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی معصومه شکوری حامد آراد آبان 99 ---
127 Acc/129 حسابداری اثر تعهد پیش بینی سود در ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و جریان نقد عملیاتی با ارزش شرکت میلاد شبانی ماسایه محسن ایمنی بهمن 98 ---
128 Acc/128 حسابداری اثر تعهد پیش بینی سود در ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و جریان نقد عملیاتی با ارزش شرکت سیده مهدیه معتمدی نعمت رستمی مازویی آبان 99 ---
129 Acc/127 حسابداری جامعه پذیری نقش ،بی طرفی و تعهد به صاحبکار : شواهدی از جامعه حسابداران رسمی ایران معصومه امیری چناربن حامد آراد آبان 99 ---
130 Acc/126 حسابداری سنجش ارتباط غیر خطی مالکیت مدیریت ،اندازه حسابرس و حق الزحمه حسابرس وحید احمد خانی حامد آراد آبان 99 ---
131 Acc/125 حسابداری بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ریسک پذیری شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی سهامداران عمده محمد زینی مهدی مران جوری آبان 99 ---
132 Acc/124 حسابداری تاثیر تخصص حرفه ای کمیته حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی : بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی کبری سرمستی محمد مشعشعی آبان 99 ---
133 ed/10 مدیریت آموزشی رابطه رهبری همنوا و مدیریت برون سپاری منابع انسانی با پایداری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش غرب استان مازندران فرشته یوسف عینی اسماعیل کاظم پور آبان 99 ---
134 ed/9 مدیریت آموزشی رابطه راهبرد های نفوذ مدیران با تعلق سازمانی معلمان دوره ابتدائی شرق استان گیلان در سال تحصیلی 99-98 بابک حیدری اسماعیل کاظم پور آبان 99 ---
135 ed/8 مدیریت آموزشی بررسی اثر رهبری معنوی بر رجحان شغلی با تاکید بر نقش میانجی کیفیت زندگی کاری در کارکنان آموزش و پرورش غرب استان مازندران در سال تحصیلی 99-98 سارا خزایی پول یهرام کیامنی آبان 99 ---
136 ed/7 مدیریت آموزشی رابطه بین عدالت سازمانی و تعلق سازمانی با نقش میانجی شایعه سازی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران در سال 98-99 سحر بابائی مقدم فرشته هدایتی آبان 99 ---
137 ed/6 مدیریت آموزشی رابطه ی سیرت نیکوی مدیران و روحیه کارآفرینی دانش آموزان با در نظر گرفتن نقش میانجی ویژگی معلمان مدارس متوسطه شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1399-1398 مطهره اندرامی بهرام کیامنی آبان 99 ---
138 ed/5 مدیریت آموزشی بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش میانجی نو آوری و یادگیری سازمانی در شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1399-1398 زهره شکیبایی بهرام کیامینی آبان 99 ---
139 ed/4 مدیریت آموزشی رابطه مدیریت استعداد و حمایت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی شغلی معلمان دوره ابتدائی شهرستان تنکابن در ساتل تحصیلی 1399-1398 نرگس میر نباتی حبیب الله مشایخی آبان 99 ---
140 ed/3 مدیریت آموزشی تعیین تاثیر دوره آموزش و پژوهش در عمل بر بهبود فرایند یاددهی یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهرستان رامسر نیره پرتو حبیب الله مشایخی آبان 99 ---
141 ed/1 مدیریت آموزشی تعیین تاثیر مهارت های علمی و آموزشی معلمان در به کارگیری الگوه های تدریس بر بهبود راهبردهای یادگیری و مطالعه دانش اموزان هنرستان های شهرستان رامسر مشکوری محدثه حبیب الله مشایخی آبان 99 ---
142 Al/30 هوش مصنوعی الگوریتم بهینه سازی روابط اجتماعی درختان روشی نوین برای حل مسائل پیوسته و گسسته علیمردانی محمود حسین ازگومی آبان 99 ---
143 com/29 نرم افزار یک روش جدید مدیریت منابع ابری با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین خرم خواه محمد حسین ازگومی آبان 99 ---
144 sm/62 مدیریت ورزشی تحلیل عاملی عوانل موثر بر محیط توسعه استعداد یابی در کشتی استان گیلان صارمی مهدی محمد تقی شجاعی مهر شهریور 98 ---
145 sm/61 مدیریت ورزشی رتبه بندی عوامل موثر در ریسک مرتبط با درس تربیت بدنی مدارس استان مازندران با رویکرد تکنیک AHP فکوری نرگس مجتبی حسن نژاد شهریور 98 ---
146 Jlt/24 حقوق تقلب نسبت به قانون در حقوق خصوصی داخلی جعفری زرج آباد فرشاد محمد تقی کریم پور آل هاشم آبان 99 ---
147 Jlt/23 حقوق اعتبار ارای داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و انگلستان فولادی نشتا مهران فخراله ملایی کندلوس آبان 99 ---
148 Acc/123 حسابداری اثر مدیریت سود مدیریت و رفتار علامت دهی بر ذخبیره تسهیلات معوق در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جمالی سوسفی مهدی محمد مشعشعی آبان 99 ---
149 Aud/29 حسابرسی رابطه بین ویژگی های حسابرس با پیش بینی ور شکستگی کوزه گر فاطمه نعمت رستمی مازویی آبان 99 ---
150 Aud/28 حسابداری معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی نورهاشمی محمد محسن ایمنی بهمن 98 ---
151 Aud/27 حسابداری تاثیر ویژگی کمیته حسابرسی و سیستم های حسابرسی عبدالرحیمی صادقی حمید نعمت رستمی مازویی آبان 99 ---
152 Aud/26 حسابرسی بررسی تاثیر تغییرات ویژگی موسسه حسابرسی بر تغییرات حق الزحمه حسابرسی گلیج فائزه حسین فخاری شهریور 98 ---
153 Aud/25 حسابرسی تاثیر تخصص حرفه ای کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی بانک های پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران خادمی شهرزاد محمد مشعشعی آبان 99 ---
154 Acc/122 حسابداری استقلال هیات مدیره و افشای مسولیت اجتماعی شرکتی :نقش تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی جراحی الهه مهدی مران جوری بهمن 98 ---
155 Acc/121 حسابداری افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و شفافیت مالی بائوج لاهوتی رضا مهدی مران جوری آبان 99 ---
156 JLT/22 حقوق شرایط صحت معاملات در ایران باستان قلی پور سجاد کریم پور آل هاشم شهریور 99 ---
157 JLT/21 حقوق بررسی تطبیغی حقوق رقابت بین ایران و انگلستان امیر زاعباسپور زهرا محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 99 ---
158 JLT/6 حقوق حقوق شهروندی در فضای مجازی حاتمی میلاد فخراله ملایی کندلوس شهریور 98 ---
159 Jlt/20 حقوق قلمرو مقررات ناظر بر مستحدثات ساحلی دریای خزر عاشوری معصومه مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
160 Jlt/19 حقوق اثر نقص اصول دادرسی در ابطال رای داوری وهابی منور محمد تقی کریم پور آل هاشم بهمن 98 ---
161 Jlt/18 حقوق مسئولیت مدنی تدلیس در ازدواج در حقوق ایران و فرانسه علایی جوردهی سیمین محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 99 ---
162 Jlt/16 حقوق مقایسه قواعد داوری سازمانی داخلی با داوری های سازمانی بین المللی شاهمرادی مقدم مریم مهدی شیخ محمودی شهریور 99 ---
163 sm/60 مدیریت ورزشی رابطه بین میزان فعالیت بدنی با شادکامی و بهره وری کارکنان شهرک صنعتی رشت نوری کسرایی ارغوان حمیدرضا گوهر رستمی بهمن 97 ---
164 sm/59 مدیریت ورزشی اثر مدیریت ارتباط با مشتری و سرمایه فکری بر عملکرد باشگاه ورزشی شهرستان رامسر شاملی مرکیه زهرا مجتبی حسن نژآد شهریور 98 ---
165 Acc/120 حسابداری بررسی تاثیر حق الزحمه غیر عادی حسابرسی بر احتمال وجود ضعف کنترل داخلی با اهمیت طبق گزارش حسابرس بهروزی امیر حسین محمد مشعشعی آبان 99 ---
166 Hph/32 آسیب شناسی تاثیر خستگی عملکردی بر حس عمیق زانو در دانش آموزان ضربدری و پرانتزی و سالم هاشمی نرگس محمد فلاح محمدی مهر 99 ---
167 sm/58 مدیریت ورزشی رابطه ابهام نقش با کیفیت زندگی کاری معلمان ورزش استان مازندران با نقش میانجی حمایت ادراک شده سازمانی اقدامی ناصر مجتبی حسن نژآد شهریور 99 ---
168 sm/54 مدیریت ورزشی پیش بینی منش ورزشی ورزشکاران از طریق ابعاد اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی غرب استان مازندران سلحشور نازنین مجتبی حسین نژاد بهمن 98 ---
169 sm/57 مدیریت ورزشی ارائه شیوه های کارامد مربیگیری کاراته سلجوقی پبدلی کامنوش مجتبی حسن نژآد شهریور 97 ---
170 sm/56 مدیریت ورزشی نقش جاذبه های محیطی بر رفتار مشتریان و جذب مشتریان جدید در باشگاه های ورزشی خصوصی شهر رامسر حلاجیان زبیر مجتبی حسن نژآد شهریور 98 ---
171 sm/55 مدیریت ورزشی نیاز سنجی امکانات تفریحی ورزشی هتل پارسیان رامسر از دیدگاه مشتریان ،مدیران و کارکنان گوهر رستمی سعید حمیدرضا گوهر رستمی شهریور 98 ---
172 sm/52 مدیریت ورزشی بررسی ارتباط بین استرس شغلی و تعهد حرفهای در منجیان غریق شهر تهران حسن پور حیدری علی حسین علوی خرداد 98 ---
173 sm/50 مدیریت ورزشی بررسی ابعاد وجدان کاری ادراک شده معلمان تربیت بدنی مناطق کمتر توسعه یافته استان گیلان هدایتی هراتبر محسن لقمانی خرداد 98 ---
174 sm/48 مدیریت ورزشی رابطه هوش هیجانی با عملکرد و سلامت روانی مربیان زن والیبال استان مازندران سلیمی سمانه محمد تقی شجاعی شهریور 97 ---
175 Sm/47 مدیریت ورزشی ارزیابی و بهره وری زمین های چمن طبیعی و مصنوعی استان قم حسینی محمد مرتضی دوستی شهریور 97 ---
176 com/28 نرم افزار تخصیص منابع ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با هدف استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با هدف استفاده موثر از منابع و و کاهش زمان اجرای فرایندها وریج کاظمی مرتضی حسین ازگومی بهمن 98 ---
177 Sm/51 مدیریت ورزشی رابطه بین مدیریت زمان و جو سازمانی ادارات ورزش و جوانان شهر تهران با میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی هرسیج سکینه محمد تقی شجاعی مهر خرداد 98 ---
178 Al/29 هوش مصنوعی ارایه روشی برای شناسایی بیماری شپشک توت درختی کیوی با استفتده از پردازش تصویر (مطالعه موردی در رامسر ) نورعباسی حامد محمد رضا یمغانی بهمن 98 ---
179 Al/28 هوش مصنوعی دستنبدی متون به کمک داده کاوی و ارائه مدلی بهینه انتخاب ویژگی بنی هاشمی مروارید محمد رضا طاولی بهمن 97 ---
180 DA/11 معماری طراحی مجموعه اقامتی در محیط طبیعی سلمانشهر با تاکید بر امور مشارکتی با رویکرد افزایش آرامش روانی محمدی دانیالی صلاح الدین رضا کریمی آذر شهریور 98 ---
181 DA/10 معماری طراحی مجتمع خوابگاه دانشجویی دختران با رویکرد محرومیت در شهر میرزایار اسرافیل سمیه فدایی نژاد شهریور 98 ---
182 Jlt/15 حقوق معاملات آفست در حقوق ایران و رتهنمای حقوی انسیترال طالبی سیاه لزر فخراله ملایی کندلوس شهریور 98 ---
183 Jlt/14 حقوق تحول عقد باطل به صحیح به باطل در حقوق تطبیقی ایران و فرانسه موسوی کاظم محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
184 Jlt/13 حقوق وعده نکاح و مسولیت مدنی ناشی از آن از منظر امامیه و قانون ایران منصوری جوکندان نگار فخراله ملایی کندلوس شهریور 97 ---
185 Jlt/12 حقوق بررسی اجاره رحم در حقوق ایران و فرانسه کاوسی زینب مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
186 jlt/11 حقوق تاثیر کاهش سطح و محتوای هوشیاری بر عقود اذنی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه رضا جباری محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
187 jlt/10 حقوق جایگاه حسن نیت در شرایط ،احکام و آثار قراردادها در حقوق ایران و فرانسه حسین دخت اطاقور محمدتقیکریم پورآل هاشم شهریور 98 ---
188 Aud/24 حسابرسی دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های دولتی ناظریان الهام حامد آراد شهریور 97 ---
189 Acc/119 حسابداری تاثیر رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی ،تاخیر در گزارشگری مالی و درماندگی مالی کاوه راد محمود جوادنیک کار بهمن 98 ---
190 Acc/118 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین نوآوری و کیفت گزارشگری مالی شواهدی از صنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران کاتوزی زینب محمد مشعشعش شهریور 98 ---
191 Hph/30 آسیب شناسی مقایسه اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس و یوگا بر تعادل ایستا و پویا و آزمون غربالگری عملکرد حرکتی زنان فعال اکبری فرحناز رز فولادی شهریور 98 ---
192 Hph/29 آسیب شناسی تاثیر جامع کرم کردن فیفا +11بر میزان آسیب در زنان بستکبالیست نظری سمیرا محمد فلاح محمدی شهریور 98 ---
193 Hph/28 آسیب شناسی بررسی 6 هفته تمرینات منتخب تعادلی -اصلاحی کف پا بر تعادل ایستا و پویا ،،حس عمقی و دامنه حرکتی مچ پا دختران با کف پای صاف اکبریان مریم حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
194 Hph/27 آسیب شناسی تاثیر جامع گرم کردن فیفا +11بر روی حس عمقی مفاصل زانو و مچ پا دختران بستکبالیست اسمعیلی فاطمه محمد فلاح محمدی شهریور 98 ---
195 Hph/26 آسیب شناسی بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات تعادلی اجتماعی مچ پای والیبالیستها بر تعادل ،مهارت و شاخص های عملکردی مچ پا والیبالیستهای دختر نوجوان مبتلا به ناپایداری مزمن مچ پا شاه نوری مائده حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
196 Hph/25 آسیب شناسی مقایسه تاثیر گرم کردن متفاوت بر حس عمقی مفصل آرنج دختران والیبالیست سالم دهقان فاطمه رز فولادی شهریور 98 ---
197 Hph/24 آسیب شناسی اثر ورزش درمانی با و بدون نواربندی بر میزان درد و حس عمقی زانوی رزمی کاران مرد مبتلا به سندروم درد کشککی -رانی میثم رحمانی محمد فلاح محمدی بهمن 98 ---
198 Hph/22 حسابداری ثاثیر پروتکل خستگی عملکردی بر نمره کلی ابزار غربالگری حرکات عملکردی ویژه والیبال در دختران حرفه ای فرمانبردار مریم حسن دانشمندی بهمن 98 ---
199 Hph/23 آسیب شناسی مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی عملکردی بر سطوح صاف و سنگ فرش مصنوعی بر تعادل ،حس عمقی و سرعت راه رفتن سالمندان با سابقه افتادن مظفری ماندانا حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
200 Hph/31 آسیب شناسی بررسی تاثیر 8 هفته برنانه تمرین ثبات مرکزی منسجم بر الگوی برش - فرود و تعادل دانشجویان با مشکل نقص تنه صفری حامد محمد فلاح محمدی مهر 99 ---
201 Hph/21 آسیب شناسی تاثیر تمرینات منتخب ثبات مرکزی و لی لی لی بر استقامت تنه ،تعادل و آزمون های عملکردی ورزشکاران زن کبدی زهره تربتی نژاد حسن دانشمندی بهمن 97 ---
202 Hph/20 آسیب شناسی تاثیر 8هفته تمرینات اصلاحی Nasm بر شاخص های ناحنجاری و میزان قدرت پای فوتبالیست های نوجوان مرد با عارضه زانوی چوبان زاده آرزو حسین میر کریم پور بهمن 97 ---
203 Hph/19 آسیب شناسی تاثیر تمرینات FiFa11+s بر روی عملکرد حرکتی اندام فوقانی بانوان دروازه بان فوتبالیست غلامی مژگان حسین میر کریم پور شهریور 98 ---
204 Aud/23 حسابرسی رابطه تابآوری و کاهش کیفیت حسابرسی با نقش پارادایم های استرس و اضطراب کار حسابرسی اسکندری دل آرا حامد آراد شهریور 98 ---
205 Acc/117 حسابداری تاثیر توسعه بازار سهام بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشی رودپشتی الهام محمد مشعشعی شهریور 98 ---
206 Aud/22 حسابرسی بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر نوآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهشتی فاطمه مهدی مران جوری شهریور 98 ---
207 Aud/21 حسابرسی اثر گزارش ضعف کنترل های داخلی بر حق الزحمه حسابرسی حسین کنگری حسین فخاری شهریور 98 ---
208 Jlt/17 حقوق خصوصی عوامل رافع مسِئولیت متصدی حمل و نقل مرکب غلامی سارا محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 99 ---
209 Aud/18 حسابرسی ویزگی های کمیته حسابرسی و محتوی اطلاعاتی اعلامیه های سود مرتمی حمیده محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
210 Aud/18 حسابرسی ویزگی های کمیته حسابرسی و محتوی اطلاعاتی اعلامیه های سود مرتمی حمیده محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
211 Aud/18 حسابرسی ویژگی های کمیته حسابرسی و محتوی اطلاعاتی اعلامیه های سود مرتمی حمیده محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
212 Aud/16 حسابرسی تحصیل اقلام تعهدی حسابداری و تجدید ارائه صورتهای مالی منصورکیایی گوهر حامد آراد شهریور 98 ---
213 Acc/115 حسابداری افشای ضعف کنترل داخلی شرکت بر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط با تاکید بر نقش تعدیلگر مالکیت دولتی رهبر نودهی محمد نعمت رستمی مازویی بهمن 98 ---
214 Acc/113 حسابداری افشای ضعف کنترل داخلی شرکت بر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط با تاکید بر نقش تعدیلگر مالکیت دولتی رهبر نودهی محمد نعمت رستمی مازویی بهمن 98 ---
215 Aud/15 حسابرسی تاثیر ضعف کنترل داخلی بر تاخیر در گزارش حسابرسی بهروز سیبنی سهیلا محمد مشعشعی بهمن 98 ---
216 Aud/14 حسابرسی فرهنگ اخلاقی و تقویت بی طرفی حسابرسان صادقی عاطفه حامد آراد بهمن 98 ---
217 Aud/13 حسابرسی تلاش و خطای حسابرس بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهدار تهران دست یافته سمیرا محسن ایمنی شهریور 98 ---
218 Acc/113 حسابداری مالکیت دولتی ،عوامل اجتماعی سیاسی و چسبندگی هزینه حقوق و دستمزد سلطانی نازنین حامد آراد بهمن 98 ---
219 Aud/12 حسابرسی معمای ارتباط بین موجودی کالا و قیمت گذاری حسابرس امیریان فرشته ایمنی محسن شهریور 98 ---
220 Acc/115 حسابداری حق الزحمه های حسابرسی در قرار دادهای اولیه حسابرسی :شواهدی از بازار حسابرسی ایران نژاد موسوی فاطمه السادات حامد آراد شهریور 98 ---
221 Acc/113 حسابداری حق الزحمه های حسابرسی در قرارداد های اولیه حسابرسی :شواهدی از بازار حسابرسی ایران نژاد موسوی فاطمه السادات حامد آراد شهریور 98 ---
222 Acc/112 حسابداری تاثیر رفتار خوش بینانه مدیران بر کارایی سرمایه گذارای ،ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه نمایندگی یریری محمد رضا جوادنیک کار شهریور 98 ---
223 Acc/111 حسابداری اثر تعدیل کنندگی تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مدیریت سود شیخ صالحی زهرا حسین فخاری شهریور 98 ---
224 Acc/110 حسابداری رابطه محدودیت تامین مالی با حساسیت سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شه در بورس اوراق بهادار خواجه سی جوال فرشته رضیه علیخانی شهریور 98 ---
225 Acc/109 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی فرا اطمینانی مدیران و محافظه کاری بین ویزگی های اعضائ هیئت مدیره و سیاست سود شرکتها ت علامی امید محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
226 AL/26 هوش مصنوعی بهبود عملکرد الگوریتم بهینه ازی تووده ذرات با استاده از جستجوی تصادفی حول ذرات نخبه رستمی مائده حمیدرضا یمغانی بهمن 97 ---
227 ACC/99 حسابداری تاثیر تنوع جنسیتی در اعضای مدیره بر ضعف های کنترل خدایی عنبران مینا محمد مشعشعی شهریور 98 ---
228 ACC/98 حسابداری ش بینانه و کوته بینانه مدیران و مدیریت رفتار و استراتژیهای متفاوت شرکت عابیدنی سپیده جواد نیکار مهر 98 ---
229 ACC/97 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران و ساز کار های راهبردی شرکتی و محافظه کاری حسابداری کریم سرمدی حسن عبدالصمد خلعتبری شهریور 98 ---
230 ACC/96 حسابداری اثر تعدیل کنندگی پیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین توسعه بازار سهام و هزینه حقوق حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس هاشمی سمیرا محمد مشعشعی شهریور 98 ---
231 ACC/95 حسابداری اثر توانایی مدیریت بر ارزش آفرینی شرکت و خطر ریزش آتی قیمت سهام در بورس امین مرام پرویز نعمت رستمی مازویی شهریور 98 ---
232 ACC/94 حسابداری تاثیر استقلال و تنوع جنسیتی هیات مدیره و برنامه های کاهش آلودگی و زسیت محیطی فرج فهیمی زهرا مهدی مران جوری شهریور 98 ---
233 ACC/93 حسابداری تاثیر تخصص مالی و تنوع هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود دریایی فاطمه مهدی مران جوری شهریور 98 ---
234 ACC/93 حسابداری تاثیر تخصص مالی و تنوع هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود دریایی فاطمه مهدی مران جوری شهریور 98 ---
235 Jlt/9 حقوق مسئولیت مدنی ناشی از محصولات تراریخته در حقوقایران و اتحادیه اروپا همتی /علی مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
236 sm/49 مدیریت ورزشی شناسایی و الویت بندی محرک ها و موانع پیشروی خصوصی سازی در مجموعه های ورزشی شهر تهران سهرابی ساسان حسین علوی خرداد 98 ---
237 AL/25 هوش مصنوعی بهبود تشخیص بیماری های ناحیه توراکس در تصاویر رادیوگرافی با استفاده از یادگیری عمیق بوچانی سمیه رسول عنایتی فر آذر 97 ---
238 DA/9 معماری طراحی دانشکده هنر و معماری با تاکید بر مولفه های زمینه گرایی با هدف ارتقاهویت بومی در شهرستان تنکابن محمدی داود امیر رضا کریمی آذر شهریور 98 ---
239 JLT/7 حقوق اصول حاکم بر رسیدگیهای داوری تجاری بین الملل در حقوق ایران و دیوان داوری icc پور موسی محمد فخرالهملایی کندلوس شهریور 98 ---
240 Hph/18 آسیب شناسی تاثیر یک دوره ماساژ درمانی بر میزان درد دامنه حرکتی ناحیه کمری و کیفیت کارکنان مرد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی بانک ملت رانکوه احمدی حمید محمد فلاح محمدی شهریور 98 ---
241 JLT /8حقوق خصوص حقوق تحول در مبانی مسولیت مدنی در کذر زمان درفقه و حقوق ایران بوستان بخش حسین مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
242 Hph/17 آسیب شناسی اثر یک برنامه منتخب اصلاحی کیفوزیس بر بهبود ظرفیت قلبی - تنفس بیماران پس از عمل جراحی قلب باز ستوده مریم حسن دانشمندی بهمن 97 ---
243 Hph/10 آسیب شناسی بررسی شیوع ناهنجاری های قامتی دانش آموزان 15-10 ساله شهرستان عباس آباد ملک راه وحید حسین شاهرخی شهریور 98 ---
244 Hph/11 آسیب شناسی اثر یک برنامه تمرین اصلاحی منتخب بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستا و پویایی دانش آموزان پسر شبانلویی بهرام حسن دانشمندی بهمن 97 ---
245 Hph/12 آسیب شناسی تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل پویا و زمان بازیافت تعادل دانش آموزان دختر و پسر داری سندرم انحراف پرونیشن اسدی زهرا محمد فلاح محمدی بهمن 97 ---
246 Hph/13 آسیب شناسی مقایسه تاثیر تمرینات منتخب ناحیه مرکزی در سطح پایدار و ناپیدار تعادل و عملکرد حرکتی ورزشکاران دختر جوان اسماعیل زاده درزی فاطمه محمد فلاح محمدی بهمن 97 ---
247 Hph/16 آسیب شناسی بررسی مقایسه ای نمره آزمون غربالگری عملکردی حرکت در تگواندو کاران دختر با و بدون سابقه آسیب محمدی واحد سمیه حسن دانشمندی بهمن 97 ---
248 Hph/14 آسیب شناسی مقایسه عملکرد و قدرت اندام فوقانی زنان والیبالیست نیمه حرفه ای با و بدون آسیب شانه محبوبی زینب حسین میر کریم پور شهریور 98 ---
249 Hph/15 آسیب شناسی اثر یک دوره 6 هفته ای ماساژ بر تعادل و کیفیت زندگی مردان مبتلا به پارکینسون اعتمادی عباس حسن دانشمندی بهمن 97 ---
250 COM /25 1395 کامپیوتر زمانبندی ماشین های موازی به کمک الگوریتم ACC_TS آزاده علی کراتی حسین ازگومی 97/11/26 ---
251 COM /24 1395 کامپیوتر ارزیابی عملکرد سوئیچ های تلفنی کلاس 4و 5 روش های بهبود آن صبری حسین ازگومی 97/11/26 ---
252 COM/231395 کامپیوتر پیش بینی نفر و پاتی دیابتی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک سام دلیری علی اصغری 96/05/29 ---
253 COM /22 1395 کامپیوتر بررسی نقش احراز هویت در امنیت اینترنت اشیا وارائه روشی در کنترل میزان دسترسی طالبی نمک رودباری محمد رضا یغمانی 97/05/30 ---
254 COM /21 1395 کامپیوتر پیش بینی سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی LVQ سلسه مراتبی ابراهیمی حسین ازگومی 97/06/31 ---
255 COM /20 1395 کامپیوتر ارائه ی روش مبتنی بر منبع محاسبه ارتباط معنایی بین کلمات جغرافیایی با استفاده از داده های موحود در نقشه شهری باز دعاگو کامراد خوشحال 97/06/31 ---
256 COM /19 1395 کامپیوتر یک روش امنیتی دو طرفه شناسایی برای امنیت اشیا مبتنی برامنیت سایه حمل نبوی دکتر اصغری 1396/05/29 ---
257 COM /18 1395 کامپیوتر یک مدل معماری ابری بر اساس یک قالب امنیتی برای امنیت اشیا مبتنی بر خانه های هوشمند کریمی کیاسج محله دکتر اصغری 1396/05/29 ---
258 COM /17 1395 کامپیوتر امنیت سایبری در سیستم های اتوماسیون شعبه ای ردایی دکتر اصغری 1396/05/29 ---
259 COM /16 1395 کامپیوتر طراحی سامانه ضبط وقایع در خودروها به منظور کشف عوامل و بازاریابی صحنه تصادف شمسی علی اصغری 1396/11/26 ---
260 COM /15 1395 کامپیوتر ارئه یک پروتکل مسیریابی برای پاسخ های اظطراری در اینترنت اشیاء پیلور جاوید دکترعلی اصغری 96/05/29 ---
261 COM /14 1395 کامپیوتر روش خوشه بندی به منظور ارزیابی عملکرد محیطی مبتنی بر میزان Slak با استفاده از تحلیل پوششی داده ها عزیزی عباس برزگرنزاد 96/06/31 ---
262 COM /13 1395 کامپیوتر طراحی محصوولات مشترک و باز و تولید در ابر تجاری با استفاده از اینترنت اشیاء عسگری تمیجانی دکتر همایون بهشتی 96/06/31 ---
263 COM /12 1395 کامپیوتر ارائه یک روش جدید برای کشف تقلب در صورت حسابهای مالی با استفاده از تکنیک دادهای کاوی قاسمی دکتر رضا طاولی 96/06/31 ---
264 COM /11 1395 کامپیوتر روشی نوین در طراحی مانیستاورهای هوشمند برای ماشینهای اطفاء حریق فرودگاهی با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی در بازی های کامپیوتری شادمانی بصیر دکتر علی اصغری ---
265 COM /10 1395 کامپیوتر یک روش مسیر یابی بهینه شده در شبکه های بین خودرویی مبتنی بر کلونی مورچه و نظریه کراف اقبال طلب شارمی دکتر اصغری ---
266 COM /9 1395 کامپیوتر ارائه یک طبقه بندی ترکیبی جدید مبتنی بر داده کاوی برای تشخیص بیماری ذیابت نوع 2 نامدار دکتر رضا طاولی ---
267 COM /8 1395 کامپیوتر مدل برنامه ریزی برای رتبه بندی قوانین انجمنی در داده کاوی با بهره گیری از تحلیل پوششی دادهها عامری دکتر عباس برزگر نژاد ---
268 COM /7 1395 کامپیوتر رتبه بندی قوانین انجمنی با داده های فازی در داده کاوی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها . سجادی دکتر عباس برزگر نژاد ---
269 COM /6 1395 کامپیوتر فرایند بهینه سازی خرید تجهیزات رایانه ای :مطالعه ترکیبی فازی AHP/DEA(مطالعه موردی خرید تبلت ) علی مردان زاده عباس برزگری نژاد ---
270 COM /5 1395 کامپیوتر ارائه یک روش برای بهبود کنترل همروندی تراکنشها برای منابع (محدود/اجباری ) نرم افزارها رجب پور دکتر اصغری ---
271 COM /4 1395 کامپیوتر ارئه یک روش جدید با استفاده از الگوریتم های داده کاوی قنبری شاهراجی دکتر رضا طاولی ---
272 COM /3 1395 کامپیوتر تامین مقرون به صرفه نرم افزار و سرویس بیسیم های مجازی با استفاده از محاسبات ابری جیرود کاظمی علی اصغری ---
273 COM /2 1395 کامپیوتر روش نوین در توسعه سیستمک نمونه اولیه برای نظارت بر سیستم حمل ونقل هوشمندمبتنی بر شبکه حسگر بی سیم ذکریاپور دکتر علی اصغری ---
274 COM /1 1395 کامپیوتر الگویی مناسب جهت بهینه سازی سبد سهام با بهره گیری از تکنیک تحلیلی پوششی داده ها وشبکه های عصبی افراسیابی دکتر عباس برزگری نژاد ---
275 DA 7 1397 معماری طراحی مرکزفرهنگی و صنایع دستی با رویکرد احبا هویت فرهنگی (مورد مطالعه چالوس) پروین میر گذار سمیه فدایی نژاد 97/622 ---
276 DA 6 1397 معماری طراحی مجموعه فرهنگی فراغتی تنکابن با رویکرد افزایش حضور پذیری داجلیری علی کاظمی 97/6/22 ---
277 DA 5 1397 معماری طراحی مجموعه صنایع دستی کلاردشت با رویکرد زمینه گرایی فرهنگی اعظمی نسب آزاده محمودی 97/6/31 ---
278 DA 4 1397 معماری طراحی سرای علم با رویکرد با افرینی فرهنگ مبنا(مطالعه موردی شهرستان رشت) مشهدی سمیه فدایی نژاد 97/6/22 ---
279 DA 3 1397 معماری طراحی مرکز پرورش و احیاء موسیقی ایران با رویکرد همساختی مکان و رفتار (مطالعه موردی شهرستان تنکابن ) شیریان آزاده محمودی 1397/06/22 ---
280 DA 2 1397 معماری طراحی مسجد با رویکرد به حکمت متعالیه ملاصدرا کشاورز زمانیان علی کاظمی 1397/06/22 ---
281 DA 1 1397 معماری طراحی مجتمع توریستی تفریحی با رویکرد معماری بومی و حفظ هویت مکان حسینعلی پور آزاده محمودی 1397/06/22 ---
282 AL/241396 هوش مصنوعی و رباتیک تشخیص اسکناس تقلبی بوسیله مولفه های امنیتی بر پایه شبکه یادگیری عمیق تیمور نژاد کامران حسین ازگومی شهریور 98 ---
283 AL/231396 گروه کاپیوتر /گرایش هوش مصنوعی بهبود عملکرد مترجم دوربانه (فارسی ،انگلیسی ) با استفاده از یادگیری ژرف توانگر روستا مولود رسول عنایتی فر بهمن 97 ---
284 AL/221396 هوش مصنوعی و رباتیک ارایه یک مدل جهت پیش بینی بیماری کرونر قلبی با تکنیک ماشین بردار پشتیبان حبیبی حمید رضا محمد رضا یمغانی 97/11/26 ---
285 AL/21 1396 کامپیوتر استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری برای زمانبندی پروژه های نرم افزاری بهروزی مانی رسول عنایتی فر 97/11/26 ---
286 AL/20 1396 کامپیوتر طبقه بندی تصاوی OCT شبکیه جشم با استفاده از یادگیری عمیق رقیقی رسول عنایتی فر 97/11/26 ---
287 AL/19 1396 کامپیوتر بهبود دقت طبقه بندی تصاویر سرطان پوست با استفاده از یادگیری عمیق و افزایش داده ها ابراهیمیان محمد رضا یمغانی 1396/06/31 ---
288 AL/18 1396 کامپیوتر تشخیص اختلالات خواب با استفاده از سیگنال حیاتی ابراهیمی سروندی کامراد خوشحال 1396/06/31 ---
289 AL/17 1396 کامپیوتر طبقه بندی متون با استفاده از یادگیری ژرف به منظور بهبود عملکرد سیستم های پردازش زبان طبیعی بدخش رسول عنایتی فر 97/09/1 ---
290 AL/16 1396 کامپیوتر بهبود روشهای خوشه بندی با استفاده از یافتن تعداد بهینه خوشه ها با بهره گیری از منطق فازی منوری عباس برزگری نژاد 1396/06/31 ---
291 َAL/ 15 1397 کامپیوتر بکارگیری مدل یادگیری عمیق به منظور تشخیص قطبیت در متون علیزاده اردبیلق رسول عنایتی فر 1397/09/1 ---
292 َAL/ 14 1397 کامپیوتر بهبود الگوریتم خوشه بندی وزن دار چند هدفه در شبکه های حسگر بی سیم معافی معدنی علی اصغری 96/06/24 ---
293 AL/ 13 1396 کامپیوتر تخمین کارایی واحد های تصمیم سازی مقیاس بزرگ با تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی فرهنگ نیا دکتر احسان کوزه گر 1397/05/30 ---
294 AL/12 1396 کامپیوتر پیاده سازی یک طبقه بند ترکیبی بر مبنای یک ترکیب کننده آموزش پذیر برای تشخیص بیماری کبد علی کاظمی دکتر حسین ازگومی 1397/06/31 ---
295 AL/11 1396 کامپیوتر ارزیابی یادگیری عمیق به منظور طبقه بندی تصاویر گونه های گیاهی فرح بخش دکتر احسان کوزه گر 96/06/31 ---
296 AL/10 1396 کامپیوتر تشخیص سرطان سینه با استفاده از داده کاوی ترکاشوند دکتر رضا طاولی ---
297 AL/9 1396 گامپیوتر ارائه روشی مبتنی برای خوشه بندی با استفاده از مدل های غیر شعایی در تحلیل پوششی داده ها رستگار احسان کوزه گر 97/11/26 ---
298 AL/8 1396 کامپیوتر ارائه روشی نوین برای خوشه بندی پروندهای طلاق دادگستری شهرستان چالوس تحلیل علل طلاق ردایی دکتر رضا طاولی 96/06/31 ---
299 AL/7 1396 کامپیوتر طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند برایسیستم های توصیه کننده فیلم به کمک الگوریتم های داده کاوی میثاقیان دکتر رضا طاولی 96/06/31 ---
300 AL/6 1396 کامپیوتر ارئه روشی نوین برای پیش بینی بیماری مزمن کلیه با استفتده از طبقه بندیهای ترکیبی میر عباسی دکتر رضا طاولی ---
301 Al/5 1396 کامپیوتر باز شناسایی چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند بر اساس منطق فازی یادگاری علی عباس زورقچیان ---
302 A.I/41396 کامپیوتر انتخاب داده ها بر اساس درخت تصمیم گیری برای طبقه بندی برای SVMدر مجموعه دادهای بزرگ خلعتبری دکتر عباس برزگری نژاد ---
303 A .I/3 1395 کامپیوتر طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند برای کشف بیماری قلبیس به کمک تکنیک های داده کاوی کاظمی پور دکتر رضا طاولی ---
304 A .I/2 1395 کامپیوتر معروفی ساختار جدید از درخت تصمیم بر اساس قوانین فازی براتی داده های پیوسته بادآور دکتر رضا طاولی ---
305 A. .I/1 1395 کامپیوتر حریم خصوصی و کاربردی برای شبکه های فرصت طلب حسینی دکتر علی اصغری ---
306 Msc sm /45 1397 علوم ورزشی بررسی موانع توسعه ورزش روستایی شهرستان رامسر ذوقی اسماعیل محسن لقمانی 97//12/23 ---
307 Msc sm /44 1397 علوم ورزشی بررسی مسیر شغلی استادان نخبه مدیریت ورزشی ایران بر اساس تحقیق روایتی ترک محسن لقمانی 97/6/22 ---
308 Msc sm /43 1397 علوم ورزشی تدوین برنامه راهبردی استعداد یابی تکواندوی جمهوری اسلامی ایران زکی پور محسن لقمانی 97/06/21 ---
309 Msc sm /42 1397 علوم ورزشی بررسی رابطه بین ارتباط معلم و شاگرد خود تعیین گری مبتنی بر ورزش و کیفیت زندگی مرتبط بات سلامت در دانش آموزان ریحانی حمید رضا گوهر رستمی 1397/06/31 ---
310 Msc sm /41 1397 علوم ورزشی تاثیر گرایش به فعالیت های ورزشی با نقش یادگیری مشارکتی بر سبک زندگی دانش آموزان شکرگزار دکتر مجتبی حسن نژاد 1397/06/22 ---
311 Msc sm /40 1396 علوم ورزشی بررسی و تحلیل فساد و ناهنجاری های حاکم بر ورزش حرفه ای کشور نوریان دکتر لقمانی 1396/06/16 ---
312 Msc sm 39 1396 علوم ورزشی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی مطالعه موردی : (ادارات ورزش و جوانان شمال کشور ) مردانی سید حسین علوی 97/06/21 ---
313 Msc sm /38 1396 علوم ورزشی رابطه بین مهارت های ارتباطی مربیان تکواندو با اثر بخشی تکواندو کاران در لیگ مازندران ساعدی زرج آبادی محمد تقی شجاعی مهر 97/06/21 ---
314 Msc sm /37 1397 علوم ورزشی رابطه تبلیغات از طریق پیامک و فضای مجازی با جذب مشتری در اماکن ورزشی استان توکلی حسین علوی 97/06/21 ---
315 Msc sm /36 1397 علوم ورزشی تدوین استراتژی (راهبرد ) هیئت ورزشی زیمناستیک استان مازندران با رویکرد کار آفرینی ورزشی هرسنی مجتبی حسن نژاد 97/06/21 ---
316 msc sm 35 1396 علوم ورزشی تحلیل محتوا گزارش مسابقات جام ملتهای اروپا (یورو 2016) در مراحل حذفی زروج چورته محمد تقی شجاعی مهر 1396/06/30 ---
317 Msc sm 34 1396 علوم ورزشی ارزیابی عملکرد بازیکنان حرفه ای تنیس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها جعفریان دکتر مجتبی حسن نژاد 1396/06/30 ---
318 MSC sm 33 1397 علوم ورزشی رابطه بین هوش هیجانی و سبک تفکر مربیان ورزشی والیبال استان مازندران خطیبی نژاد دکتر محسن لقمانی 1396/06/23 ---
319 MSC sm 32 1395 علوم ورزشی شناسایی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب باشگاهای ورزشی شهر خرم آباد نظری دکتر مجتبی حسن نژاد 1395/06/29 ---
320 m.s.c sm 31 1397 علوم ورزشی رابطه بین عدالت سازمانی و بی تفاوتی در معلمان ورزش استان مازندران عرب طبقدهی دکتر محسن لقمانی 96/06/23 ---
321 m.s.c sm 30 1397 علوم ورزشی شناخت و تحلیل (swot) وضعیت گردشگری ورزشی شهر تنکابن با رویکرد توسعه پایدار گلیج مجتبی حسن نژاد 96/06/23 ---
322 m.s.c sm 29 1396 علوم ورزشی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد حرفه ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استالن تهران داداش پور دکتر محسن لقمانی 96/06/23 ---
323 m.s.c sm 28 1396 علوم ورزشی بررسی ابعاد فساد و ناهنجاریهای حاکم بر ورزش همگانی کشور صالحی نزاد دکتر محسن لقمانی 96/06/30 ---
324 m.s.c sm 27 1396 علوم ورزشی تعیین ابعاد ارزیابی عملکر دبیران تربیت بدنی استان گیلان ربیعی نودهی دکتر حمید رضا گوهر رستمی 96/11/26 ---
325 M.S.C sm 26 1396 علوم ورزشی رابطه کاربرد مولفه های فناوری اطلاعات با اثر بخشی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران حبیبی دکتر مجتبی حسن نژاد 1396/06/16 ---
326 M.S.c SM 25 1396 علوم ورزشی مقایسه نتایج بازیهای المپیک بر اساس وضیعیت اقتصادی ،سیاسی و جمعیتی کشورها در پنج دوره اخیر بازیهای المپیک مجاور امیری دکتر مرتضی دوستی 1396/6/16 ---
327 M.S.c sm 24 1396 علوم ورزشی مقایسه ویژگی های شغلی داوران حرفه ای کاراته ایران صفری دکتر محسن لقمانی ---
328 M.SC sm 23 1396 علوم ورزشی شناسایی فرصت ها و چالش های مشارکت والدین در برگزاری الپیادهای ورزشی درون مدرسه ای در استان مازندران غلامی دکتر مرتضی دوستی ---
329 M.S.c sm 22 1396 علوم ورزشی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی با عملکرد های فردی و سازماانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران رفیعی پور محسن لقمانی ---
330 m.s.c sm 21 1396 علوم ورزشی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت ورزشی دانش آموزان دبیرستانی شهر رامسر در سال تحصیلی 1396-1395 فتوکیان دکتر مجتبی حسن نژاد ---
331 m.s.c sm 20 1396 علوم ورزشی شناسایی و الویت بندی چالش های درس تربیت بدنی برای معلمان در مدارس غرب مازندران جنت قربانی دکتر حمید رضا گوهر رستمی ---
332 m.s.c sm 19 1396 علوم ورزشی تحلیل وضعیت داوری فوتبال ایران میرزازاده دکتر مجتبی حسن نژاد ---
333 m.s.c sm 18 1396 علوم ورزشی رابطه بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران حسین زاده دکتر سید حسین علوی ---
334 M.S.C SM 17 1396 علوم ورزشی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان کمیته ملی المپیک قاسمعلی پور فتیده دکتر محسن لقمانی ---
335 m.s.c sm /16 1395 علوم ورزشی تحلیل عاملی انگیزاننده ها و موانع مشارکت بانوان استان گیلان در رشته فوتبال شفیعی حق شناس دکتر محسن لقمانی ---
336 m.s.c sm /15 1395 علوم ورزشی رابطه بین تعهد حرفهای و ابعاد اثر بخشی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران صفرزاده دکتر محسن لقمانی ---
337 m.s.c sm /14 1395 علوم ورزشی رابطه ویژگی های شخصیتی با شادکامی و سلامت رئان مربیان باشگاه های ورزشی شهرستان نور اسمعیلی دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
338 m.s.c sm /13 1395 علوم ورزشی رابطه سبک رهبری تحول گرای مدیران مدارس با خلاقیت معلمان تربیت بدنی منتخب شهرهای استان گلستان مصطفی لو دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
339 M.S.C s.m /12 1395 علوم ورزشی رابطه انگیزه های مشارکت و سبک زندگی و موانع ورزشی بانوان ورزشکار تنکابن نجاتی دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
340 M.S.C s.m /11 1395 علوم ورزشی ارتباط بین سرمایه و انگیزش با مشارکت در فعالیت های ورزش همگانی شهرستان ساری رضوان سراجی دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
341 M.S.C s.m /10 1395 علوم ورزشی بررسی میزان کیفیت و رضایت مندی مشتریان از ارائه خدمات ماساژور در سالن های مازندران علیپناه ملکشاه محسن لقمانی ---
342 M.S.C s.m /9 1395 علوم ورزشی تاثیر عنوان های شغلی خود - انعکاسی بر وجدان کاری ؛فرسودگی و عوامل نگهدارنده شغلی معلمان تربیت بدنی مناطق کمتر توسعه یافته گیلان امان زاده محسن لقمانی ---
343 M.S.C s.m /8 1395 علوم ورزشی شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعدادیابی در والیبال از دیدگاه نخبگان (مربیان ،کارشناسان و قهرمانان ) استان مازندران خلیلی دکتر مجتیب حسن نژاد ---
344 M.S.C s.m /7 1395 علوم ورزشی رابطه ارزیابی عملکرد و عدالت سازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی شهرهای منتخب استان مازندران اصغر زاده منظری دکتر مجتبی حسن نژاد ---
345 M.S.C s.m /6 1395 علوم ورزشی طراحی و تدوین استرازی توسعه ورزش دانشجویی دانشگاه مازندران عالمیان مجتبی حسن نژاد ---
346 M.S.C s.m /5 1395 علوم ورزشی پیش بینی فرهنگ سازمانی براساس ا بعاد تعهد حرفه ای ئر اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران علی پور محسن لقمانی ---
347 m.s.c s.m /4 1395 علوم ورزشی رابطه سبکهای رهبری مربیان وانگیزش پیشرفت وتعهد ورزشی ورزشکاران حرفه ای ژیمناستیک استان فارس زارع مجتبی حسن نژآد ---
348 M.S.C s.m /3 1395 علوم ورزشی تاثیر سبک های تدریس معلمان تربیت بدنی بر دست یابی بر اهداف و عملکرد ورزشی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان کلاله قلی دهنه محسن لقمانی ---
349 M.S.C s.m /2 1395 علوم ورزشی رابطه بین شیوه فرزند پروری والدین با تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار بنی هاشمیان محسن لقمانی ---
350 M.S.C s.m /1 1395 علوم ورزشی رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در امکان ورزشی بر اساس مدل AHP مهرابیان مجتبی حسن نژاد ---
351 Acc/83 1397 حسابداری بررسی تاثیر ویزگی های کمیته حسابرسی بر جریان نقدی آزاد شرکت های پذیرفته شده در اواراق بهادار تهران شکر گذارلشکری حسین فخاری حامد آراد ---
352 Acc/82 1397 حسابداری بررسی تاثیر چرخش اجباری حسابرس بر واکنش سرمایه گذاران شمس حامد آراد رضیه علیخانی ---
353 Acc/81 1397 حسابداری مطالعه اثر تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و گزارشگری مالی متقابله مقصودی حسین فخاری حامد آراد ---
354 Acc/80 1397 حسابداری تعیین رابطه کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران افشار حامد آراد ---
355 Acc/79 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین خصوصی سازی و عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بزهادار تهران شیروانی حسین فخاری/محمد مشعشعی ---
356 Acc/78 1397 حسابداری اثر ویژگی کمیته حسابرسی برحساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درویش امیری مهدی مران جوری نعمت رستمی مازویی ---
357 Acc/77 1397 حسابداری تاثیر ضعف کنترل داخلی برکیفیت سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران فرخی پور رضیه علی خانی عبدالصمد خلعتبری ---
358 Acc/76 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر رابطه میان ریسک نقدینگی واعتباری باعملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمود زاده اصل رضیه علی خانی مهدی مران جوری ---
359 Acc/75 1397 حسابداری بررسی ارتباط بین عوامل تاثیرگذار برمدیریت سود و تغییر در طبقه بندی سود مورد مطالعه در بازار سرمایه ایران بهروزی حسین فخاری/محسن ایمنی حامد آراد ---
360 Acc/74 1397 حسابداری نقش تعدیل کنندگی سن شرکت بر ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و عدم کارایی سرمایه گذاری معافی مدنی نعمت رستمی مهدی مران جوری ---
361 Acc/73 1397 حسابداری بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت( بررسی رابطه انحنایی) آخوندی نیا محمد مشعشعی حامد آراد ---
362 Acc/72 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی اندازه شرکت بر رابطه میان مالکیت دولتی وسیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پنجی ملکشاه حسین فخاری رضیه علیخانی ---
363 Acc/71 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت بررابطه بین استقلال هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسان میرفرجود مهدی مران جوری رضا مراداف ---
364 Acc/70 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی طالبیان حسین فخاری محمود صمدی لرگانی ---
365 Acc/69 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری خزری رضیه علیخانی رضا مراداف ---
366 Acc/68 1397 حسابداری اثرمعامله با اشخاص وابسته بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی حیدریان حامد آراد حسین فخاری ---
367 Acc/67 1397 حسابداری تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر درماندگی مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عزیزی رضیه علیخانی رضا مراداف ---
368 Acc/66 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وحه نقد احمدی حسین فخاری محمد مشعشعی ---
369 Acc/65 1397 حسابداری اثر تعدیل کننده مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی امیرخانی عبدالصمد خلعتبری مهدی مران جوری ---
370 Acc/64 حسابداری بررسی اثر خصوصی سازی بر رابطه بین رقابت بازار محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برنده حسین فخاری محمد اشرفی پور ---
371 Acc/63 1397 حسابداری اثر میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط میان ویزگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسان جنت صادقی حامد آراد رضیه علیخانی ---
372 Acc/62 1397 حسابداری انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از فن تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران رضائی نعمت رستمی محمد مشعشعی ---
373 Acc/61 1395 حسابداری بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جعفری نعمت رستمی ---
374 Acc/60 1395 حسابداری تاثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین ریسک پذیری و درماندگی مالی شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار اتابکی حسین فخاری محمود صمدی لرگانی ---
375 Acc/59 1395 حسابداری مطالعه اثر تعدیل کنندگی سهام داران کنترلی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ارزش گذاری بازار از وجه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریایی رضیه علیخانی ---
376 Acc/58 1395 حسابداری بررسی اثر تعدیل بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین مالکیت دولتی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جوربونیان حسین فخاری ---
377 Acc/57 1395 حسابداری رابطه بین افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران گلشاهی محمود صمدی لرگانی ---
378 Acc/56 1395 حسابداری تاثیر مالکیت دولتی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیران و تصمیم گیری تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دخیلی زارع محمد مشعشعی ---
379 Acc/55 1395 حسابداری بررسی تاثیر جریان وجود نقد ،سود ناخالص و اندازه شرکت بر بازده سهام عسگری نعمت رستمی ---
380 Acc/54 1395 حسابداری تاثیر اخلاق ،تجربه و شایستگی بر کیفیت حسابرسی با نقش تعدیلگر شک و تردید حسابرس در بین جامعه حسابرسان تهران جلالی زرندی محمود صمدی لرگانی ---
381 Acc/53 1395 حسابداری بررسی رابطه بین تخصص مالی مدیر عامل و به موقع گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نادری توبنی محمود صمدی لرگانی ---
382 Acc/52 1395 حسابداری بررسی ارتباط بین سررسیدبدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی مبتنی بر سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اصانلو رضیه علیخانی ---
383 Acc/51 1395 حسابداری تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری باقری ثانی مهدی مران جوری ---
384 Acc/50 1395 حسابداری بررسی اثر روابط سیاسی بر محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مختار سرودی محمد مشعشعی ---
385 Acc/49 1395 حسابداری تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر انتخاب سرمایه گذاری در حقوق صاحبان سهام اصلانی رضیه علیخانی ---
386 Acc/48 1395 حسابداری بررسی رابطه ی بین اظهار نظر حسابرس و کمیته ی حسابرسی با ثبات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وهابی حامد آراد ---
387 Acc/47 1395 حسابداری تاثیر تنوع هیات مدیره بر عملکرد سرمایه فکری میرزائی رضیه علیخانی ---
388 Acc/46 1395 حسابداری تاثیر حاکمیت شرکتی ،افشای اطلاعات مسولیت اجتماعی بر ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صالحیان نعمت رستمی ---
389 Acc/45 1395 حسابداری تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر به موقع بودن گزارشکری مالی شاه منصوریان مهدی مران جوری ---
390 Acc/44 1395 حسابداری تاثیر گزارش حسابرس بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران استادی مهدی مران جوری ---
391 Acc/43 1395 حسابداری تاثیر محیط تجاری بر میزان پذیرش تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سبزیان نعمت رستمی ---
392 Acc/42 1395 حسابداری بررسی رابطه ی بین افشا ء مسئولیت اجتماعی شرکت و اقلام تعهدی اختیاری مرادی باز قلعه مهدی مران جوری ---
393 Acc/41 1395 حسابداری اثیر کیفیت حسابرسی و چرخشی حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی حیدرزاده کوزه گرانی مهدی مران جوری ---
394 Acc/40 1395 حسابداری بررسی تاثیر ویزگی های شرکت با میزان مشارکت در فعالیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مالیشی نعمت رستمی ---
395 Acc/39 1395 حسابداری تاثیر تعدیلات حسابرسی ب کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علی پور جسیدان رضیه علیخانی ---
396 Acc/38 1395 حسابداری بررسی تاثیر پیش اطمینانی مدیران بر ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گیل زرودی محمد مشعشعی ---
397 Acc/37 1395 حسابداری اثر بخشی حسابرسی ،کیفیت حسابرسی و مدیریت سود موسوی چوبه مهدی مران جوری ---
398 Acc/36 1395 حسابداری بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خادمی دکتر نعمت رستمی حامد آراد ---
399 Acc/35 1395 حسابداری تاثیر محدودیت مالی و جریان نقد بر حساسیت تامین مالی خارجی فلاح اقبال پور مهدی مران جوری عبدالصمد خلعتبری ---
400 Acc/34 1395 حسابداری رابطه بین تخصص موسسه حسابرسی با مدیریت سود و کیفیت کار حسابرسی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ایرجی فر نعمت رستمی ---
401 Acc/33 1395 حسابداری رابطه بین مکانیزم های شرکتی و تاخیر گزارش حسابرسی در بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شاهمرادی سفید تمشی عبدالصمد خلعتبری ---
402 Acc/32 1395 حسابداری بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شاهپوری رضیه علیخانی ---
403 Acc/31 1395 حسابداری تعیین عوامل موثر گزارش حسابرسی در بازار سرمایه ایران کاکویی عبدالصمد خلعتبری ---
404 Acc/30 1395 حسابداری بررسی رابطه بین افشای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران کورکلا هاشمی محمود صمدی لرگانی ---
405 Acc/29 1395 حسابداری ارتباط بین حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات مسولیت پذیری اجتماعی خان رمکی مهدی مران جوری ---
406 Acc/28 1395 حسابداری رابطه پیش اطمینانی مدیریت و کیفیت حسابرسی بابا پور کوشالشاهی حامد آراد ---
407 Acc/27 1395 حسابداری تاثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه : شواهدی از بانک های ایران وهابی رضیه علیخانی ---
408 Acc/26 1395 حسابداری بررسی بین محدودیتهای مالی و خطر ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران شیله سری حامد آراد ---
409 Acc/25 1395 حسابداری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در چرخه عمر شرکتها ( شواهدی از بورس اوراق بهادار ) هوشنی محمد مشعشعی ---
410 Acc/24 1395 حسابداری اهرم های عملیاتی و ریسک های ناشی از تغییرات ارز بر بازه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ستوده نیا نعمت رستمی ---
411 Acc/23 1395 حسابداری رابطه پیش اطمینانی مدیریت و نوع اظهار نظر حسابرس حسین پور فخبی حامد آراد ---
412 Acc/22 1395 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی شاخص حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین رقابت بازار محصول و محافظه کاری مشروط سیدی محمد مشعشعی ---
413 Acc/21 1395 حسابداری بررسی ارتباط بین اظهار نظر حسابرس و واکنش بازار سهام (با تاکید برحجم معاملات و بازده غیر عادی سهام خجسته مهدی مران جوری ---
414 Acc/20 1395 حسابداری ارتباط بین حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار حلاجیان محمود صمدی لرگانی ---
415 Acc/19 1395 حسابداری بررسی رابطه نوع اظهار نظر حسابرس و تغییر حسابرس ملانژاد طالشی حامد آراد ---
416 Acc/18 1395 حسابداری بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی هزینه قربانپور مهدی مران جوری ---
417 Acc/17 1395 حسابدری انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تکنیک ترکیبی تاپسیس وتحلیلی پوششی داده ها شکوری گزافرودی نعمت رستمی ---
418 Acc/16 1395 حسابداری تاثیر استقلال هیات مدیره بر کیفیت افشای اجتماعی گزارش های مالی سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اورجی کسمایی مهدی مران جوری ---
419 Acc/15 1395 حسابداری تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر انتخاب بین بدهی بانکی وبدهی عمومی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهران ابراهیم قوچی رضیه علیخانی ---
420 Acc/14 1395 حسابداری به کارگیری تکنیک تحلیل پوشش داده ها در معرفی الگویی مناسب جهت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران سلطانی محمد مشعشعی ---
421 Acc/13 1395 حسابداری بررسی رابطه بین مدیریت سود وریسک غیر سیستماتیک با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده حسن زاده ثابت خسخمی محمود صمدی لرگانی ---
422 Acc/12 1395 حسابداری بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری با توجه به سیاستهای پولی حسینی لنگرودی رضیه علیخانی ---
423 Acc/11 1395 حسابداری تاثیر طرح های ارزش منصفانه برروی سود بانکی ومدیریت سرمایه قانونی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران حسین بیگی محمود صمدی لرگانی ---
424 Acc/10 1395 حسابداری بررسی اعتماد بیش از حد مدیران بر تجدید ارائه صورت های مالی رحمتی محمد مشعشعی ---
425 Acc/9 1395 حسابداری اثر نرخ تورم وچرخه عملیاتی برسطح نگهداشت وجه نفد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوایی پهمدانی محمد مشعشعی ---
426 Acc/8 1395 حسابداری ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل پوششی داده ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اصغری مهدی مران جوری ---
427 Acc/7 1395 حسابداری بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر کاربری مدیریتی وعملیاتی عرفانی روغن گیر رضیه علیخانی ---
428 Acc/6 1395 حسابداری بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (pdf تحویل داده نشده ) ایزک شیری محمد مشعشعی ---
429 Acc/5 1395 حسابداری بررسی رابطه بین سرمایه انسانی وارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مستخدم صادق رضیه علیخانی ---
430 ACC/4 1395 ََ حسابداری بررسی تاثیر توان رقابتی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - همراه با word پهلوان زاده قاسمعلی صبوری ---
431 ACC/3 1395 ََ حسابداری تاثیر تغییر اجباری و داوطلبانه حسابرس مستقل بر نفد شوندگی سهام رضوانی گیل کلایی رضیه علیخانی ---
432 ACC/2 1395 حسابداری بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میرزاجانی محمد مشعشعی ---
433 ACC/1 1395 حسابداری رابطه اهرم مالی ومهارت های مدیران با بازده حقوق صاحبان سهام ندائی قاسمعلی صبوری ---
434 Hph 8/ 1397 علوم ورزشی تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر تعادل آسیب و استقامت ناحیه مرکزی بدن افراد فعال جمال زاده فاطمه محمد فلاح محمدی 97/6/14 ---
435 Hph 7 1397 علوم ورزشی مطالعه ارتباط میان نیمرخ ساختاری با ناهنجاری های صنعتی در چهارگروه از ورزشکاران راکتی،اسکواش، بدمبنتون، تنیس خاکی و تنیس روی میز خانجانیان الهام حسن دانشمندی 97/6/14 ---
436 Hph 6 1397 علوم ورزشی اثر شش هفته تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل و ثبات پاسچرال و کاهش ترس از سشقوط در زنان سالمند رکن کلائی محمد فلاح محمدی 1397/06/14 ---
437 Hph 5 1397 علوم ورزشی بررسی اثر حاد سرما درمانی ،گرما درمانی و ویبریشن بر حس وضعیت مفصل مچ پا و تعادل زنان فوتبالیست خاتمی محمد فلاح محمدی 1397/06/14 ---
438 Hph 4 1397 علوم ورزشی مقایسه تاثیر حاد یک جلسه کشش ایستا و پویابر حس عمقی مفصل زانو و تعادل ایستا و پویای تکواندو کاران مرد نخبه بحری محمد فلاح محمدی 97/06/15 ---
439 Hph 3 1397 علوم ورزشی اثر تمرینات منتخب پیلاتس و تمرینات کششی بر بهبود میزان درجه لوردوز کمری در زنان 30-50 سال منوچهری محمد فلاح محمدی 1396/12/18 ---
440 Hph 2 1397 علوم ورزشی تاثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی جامع و چسب کینزیوتیپ بر عارضه سربه جلو دانش آموزان دختر 10تا 13 سال مجدی حسن میر کریم پور 97/06/15 ---
441 Hph 1 1397 علوم ورزشی تاثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر سندرم متقاطع فوقانی و حس وضعیت گردن عبدلله زاده حسن دانشمندی 97/06/14 ---
442 JLT /5 1397 فقه و حقوق بررسی فقهی و حقوقی ماهت و ویزیگی های سرمایه در عقد مضاربه مهدی داداشی پور محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/11/26 ---
443 JLT /4 1397 فقه و حقوق مفهوم حق در حقوق ایران و از منظر اندیشمندان و حقوق دانان غربی یوسفی نژاد محمد تقی کریمپور آل هاشم 1397/11/11 ---
444 JLT /3 1397 فقه و حقوق تعیین مسوول در فرض تعداد اسباب با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 سهراب پور محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/06/31 ---
445 JLT /2 1397 فقه و حقوق نو آوریهای قانون جدید بیمه اجباری وسایل نقلیه در مبحث مسولیت مدنی شاکری محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/06/31 ---
446 JLT /1 1397 فقه و حقوق آثار و احکام قرار داد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران و فرانسه نیک کار محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/06/31 ---
447 M.S.C Aud /5 1396 حسابرسی بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابرسی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ابراهیم پور ارنگی دکتر رضیه علیخانی 96/06/16 ---
448 m.s.c Aud /4 1396 حسابرسی بررسی رابطه کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مددی مقدم دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی 96/06/16 ---
449 m.s.c Aud /3 1396 حسابرسی ارزیابی کارایی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار در تهران و رتبه بندی آنها با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ای پنجرهای فضلوی دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی 96/06/16 ---
450 m.s.c Aud /2 1396 حسابرسی بررسی رابطه ی بین تمرکز مالکیت ،کنتزل خانوادگی ، و انتخاب حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار محمد جعفری دکتر حامد آراد 96/06/19 ---
451 m.s.c Aud /1 1396 حسابرسی بررسی اثر مکانیزم های راهبردی شرکتی بر حجم معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رجب سروش عبدالصمد خلعتبری لیماکی 96/06/16 ---
452 sm/53 علوم ورزشی تحلیل وضعیت طرح های ملی ملی در درس تربیت بدنی مقاطع ابتدایی شهر نوشهر ناظری ملکی حامد مجتبی حسن نژآد 1398/06/15 ---
453 sm/46 گروه علوم ورزشی /مدیریت ورزشی ارزیابی سیستم مدیریت استعداد در فوتسال عسگرزاده آرش محسن لقمانی خرداد 98 ---