مدیر آموزشی و دانشجویی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه, 17 فروردین 1394 ساعت 10:46

 

 

 

جناب آقای دکتر عباس برزگری نژاد

 

سمت: مدیر آموزشی و دانشجویی

مدرک تحصیلی:

تلفن: 54266958-54265496-011     داخلی  113

 

-شرح وظایف حوزه آموزشی:

الف) اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه

ب) مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذی ربط

ج) نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی از طریق دفتر نظارت و سنجش دانشگاه

د) تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی

ه) تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه    و) برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذی ربط

ز) نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارایه گزارش لازم به هیات رئیسه

ح) ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی

ی) اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت                ط)برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

و) اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

ن) نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

ک)نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و ارایه گزارش به هیات رئیسه

گ)تنظیم دستور جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و همکاری با معاون پژوهشی در اجرای دوره های کوتاه مدت تخصصی

 

 

شرح وظایف حوزه دانشجویی:

-رئیس شورای بدوی انضباطی

-دبیر شورای تجدید نظر انضباطی

-دبیر شورای بررسی موارد خاص

 

 

۱. ‌‌ اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوطه؛

۲. راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه های تحصیلی، رفاهی، سلامت؛

۳. نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارایه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان؛

۴. برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان موسسه؛

۵. رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت موسسه و ارایه گزارش به رییس موسسه؛

۶. زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه.

 


آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 27 آذر 1401 ساعت 11:52