آیین نامه و فرم های پژوهشی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

آیین نامه و فرم های پژوهشی

   
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 22 مرداد 1396 ساعت 11:11

 

آیین نامه ها و فرم های تشویق مقالات


دستور العمل اجرایی تشویق مقالات مؤسسه شفق

شیوه نامه وزارتی تشویق مقالات

فرم درخواست بررسی تشویق مقاله

مدارک جهت بررسی تشویق مقاله اساتید مؤسسه شفق

 

 

آیین نامه ها و فرم های پژوهشگر برتر و دانشجوی نمونه

 

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر

آیین نامه دانشجوی نمونه

شیوه نامه ضوابط تخصیص امتیاز فعالیت های پژوهشی

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر و دانشجوی نمونهآخرین بروز رسانی در یکشنبه, 22 مرداد 1396 ساعت 11:29