هیأت مؤسس مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   
سه شنبه, 12 اسفند 1393 ساعت 08:58

 

معرفی اعضای هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی شفق:

 

 

 

- جناب آقای محسن حاجی آقایی (رئیس هیأت مؤسس)

رشته: مدیریت آموزش عالی

 

 

- جناب آقای دکتر ضیاء فلاح محمدی  (رئیس مؤسسه)

رشته:  دکتری تربیت بدنی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

مرتبه: دانشیار

 

 

 

 

- جناب آقای دکتر رضا اوجانی

رشته: دکتری شیمی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران (رزومه)

مرتبه علمی: استاد

 

 

 

- جناب آقای دکتر سیدفضل ریاضی

دانشوری اقتصاد بین الملل عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه مازندران

 

 

 

 

- جناب آقای دکتر سهرابعلی یوسفی

رشته: دکتری ریاضی کاربردی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مرتبه: استاد

سمت: رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

- جناب آقای دکتر مسلم منصور لکورج

رشته: دکتری شیمی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

مرتبه: استاد

 

 

- حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین عبدالملکی

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 11 اردیبهشت 1398 ساعت 10:01