لینک کلاس های مجازی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

لینک کلاس های مجازی

   
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه, 04 مهر 1401 ساعت 08:38

 

 

 

لینک کلاس های مجازی موسسه آموزش عالی شفق به شرح زیر میباشد ، لطفا دانشجویان از طریق لینک های زیر برای ورود به کلاس های خود اقدام نمایند.


 

 

لینک اسکای روم کلاس های روز شنبه :
استاد جهاندار 

 

استاد صفرتوبی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law5

 


استاد ردایی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law2

 

 


 

استاد هاشمی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law1

 استاد حنیف حاجی آقایی 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/em

 
استاد احمدی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc3

 استاد همرنگ


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar3

 استاد موتمن


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar3

 


استاد رستم نژاد


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es

 


استاد خانجانی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/o

 استاد منتظری


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es1

 


استاد حسین پور


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc

 استاد مهری


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law

 استاد گلیجانی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law3

 

 

استاد معافی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/c

 استاد منتظریان


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/c2

 
استاد حسین پور


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc

 استاد محرابی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar2

 


 

 

لینک اسکای روم کلاس های روز یکشنبه :

 

استاد هرنجی 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/o1

 

 


استاد ریاضیان 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar2

 

 

استاد محسن حاجی آقایی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es1


استاد کیامنی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es


استاد درویشی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es1

 

 

استاد برزگر

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es


 

 

خانم پورحجتی https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar

 

 

استاد مرادی 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/o1

 

 

 

استاد سید رضا ریاضی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc4

 

 

 

 

لینک اسکای روم کلاس های روز دوشنبه:


 

اقای صفرتوبی 


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law5


خانم شکوری 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es1

 

دکتر عالی پور


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es1اقای رمضانپور


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc

 

اقای مشایخ بخشی


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc3

 

 اقای شیخ الاسلامی   


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps1

 

دکتر آبار  


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es

 

مهندس محرابی 


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar2

 

دکتر برزگری نژاد 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/math

 

استاد کریمی


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law

 

خانم پورحجتی 


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar

 

استاد بائی


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/co3

 

خانم منتظریان

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/c2

 

دکترمعصومی


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/c

 

استاد نظام دوست

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/c1

 

اقای مرادی

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es2 استاد شاه نظری

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc4

 

 

 

لینک اسکای روم کلاس های روز سه شنبه :

 

 

خانم معافی 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/c2

 

 

خانم پورحجتی 


https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar


 

استاد محسن حاجی آقایی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es1

 

 

استاد کیامنی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es

 

 

استاد تسلیمی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc4

 

استاد اسدی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es2

 

استاد حنیف حاجی آقایی 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/em

 

 

استاد میرزاخواه

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es1

 

 

استاد برزگری

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/math

 

 

استاد سام خانیان

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc3

 

استاد حسام معافی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/c

 

 

استاد اصغری 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/co

 

 

استاد فاخری

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/co4

 

 

استاد نجات

 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/c1

 

 

استاد سرحدی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/mathلینک اسکای روم کلاس های روز چهارشنبه:


 

استاد فلاح محمدی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps

 

استاد نصیرلو


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps2

 

 

استاد شیخ الاسلامی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps2


استاد صلاحی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps4

 استاد فاطمی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps4

 


استاد برزگری نژاد


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/math

 

 

استاد حسن نژاد

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps1

 

استاد منتظریان 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/c2

 

استاد حسن عباسی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar2

 

استاد اصغری

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/co

 

 

استاد مبری 


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar

 

 

 

لینک اسکای روم کلاس های روز پنج شنبه :

 

 

استاد گلیجانی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law3

 

استاد سلطانیان

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law

 

استاد حنیف حاجی آقایی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/em

 

استاد محسن حاجی آقایی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es1

 

استاد ملایی

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law1

 

استاد مریم کیایی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar3

 

استاد هاشمی

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/law5

 

استاد نصری

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ar4

 

استاد دشتی

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps2

 

استاد فلاح محمدی

  

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps

 

استاد بابا گل تبار

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps1

 

استاد اصغری

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/co

 

 استاد کیامنی 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es

 

 استاد عالی پور

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/es1

 

استاد هدایتی

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/em

 

استاد ازگومی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/co2

 

استاد روشن

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/co1

 

 

استاد احمدی  

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc3

 

استاد کاویانی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc2

 استاد درجانی


 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/acc4

 

 

استاد بزرگی


استاد آبار
استاد رستمی(حسابداری)
استاد شیخ محمودی 
لینک اسکای روم کلاس های روز جمعه :

 

 

 

استاد صلاحی

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps4استاد حسن نژاد

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shafaghuni/ps1 

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 17 مهر 1401 ساعت 09:51