هیأت علمی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

هیأت علمی

   
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه, 11 اسفند 1393 ساعت 08:25

 

جناب آقای دکترمحسن حاجی آقایی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزش عالی

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتری: دانشگاه خوارزمی تهران


جناب آقای سیدفضل ریاضی

رشته تحصیلی: اقتصاد بین الملل

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

دانشوری:دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

 رشته تحصیلی:

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد:

دانشجوی دکتری:

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر محسن لقمانی

رشته تحصیلی: علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه گیلان

دکتری: دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

جناب آقای دکتر محمد فلاح محمدی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی ورزشی

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه گیلان

دکتری: دانشگاه خوارزمی تهران 

جناب آقای دکتر عباس برزگری نژاد

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

دکتری: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران


 

 


جناب آقای دکتر علی اصغری

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر  تهران

دکتری: دانشگاه آزاد سمنان

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر مژده صیادی

رشته تحصیلی: مهندسی معماری

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 

 

 

 

جناب آقای مهندس مرتضی محرابی

رشته تحصیلی: مهندسی معماری

دانشگاه محل اخذ مدرک:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 


آخرین بروز رسانی در شنبه, 02 بهمن 1400 ساعت 12:05