شورای انضباطی دانشجویان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

شورای انضباطی دانشجویان

   
نوشته شده توسط مدیر سایت   
یکشنبه, 23 فروردین 1394 ساعت 10:48

 

 

 رئیس شورای انضباطی تجدید نظر:  رئیس مؤسسه

رئیس شورای انضباطی بدوی - دبیر شورای انضباطی تجدید نظر: معاون دانشجویی

 

 

شرح وظایف شورای انضباطی:

 

بررسی گزارشات واصله از سوی اشخاصی حقيقی وحقوقی در خصوص دانشجويان دانشگاه (حسب مورد اعلام تخلف يا اعلام جرائم)
1-ارسال دعوتنامه ومصاحبه حضوری از دانشجويانی که عليه آنان گزارش يا اعلام تخلف شده است .
2-رسيدگی به پرونده های انضباطی دانشجويان در شورای بدوی انضباطی دانشجويان .
3-رسيدگی به اعتراض دانشجويانی که پرونده انضباطی آنان در شورای بدوی انضباطی دانشجويان رسيدگی و منجر به صدور رای شده است .(شورای تجديدنظر انضباطی دانشجويان)
4-پاسخگويی به استعلام مراجع مختلف در خصوص سوابق وصلاحيت دانشجويان (اعم از دانشجويانی که فارغ التحصيل شده اند يادر حال تحصيل می باشند)
5-رسيدگی وپيگيری برخی از پرونده هایی که به دليل ضرورت وتشخيص شورای انضباطی (اعم از بدوی يا تجديد نظر) نياز به مشاوره دارند
6-نظارت وکنترل در خصوص خوابگاههای دانشجويی از لحاظ رعايت قوانين ومقررات دانشگاه ومحيط دانشجويی
7-نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات محيط دانشگاه و اردوهای دانشجويی (از لحاظ رعايت قوانين ومقررات شرعی وقانونی)
8-رسيدگی به جرائم عمومی دانشگاه (ازقبيل:تهديد,تطميع,توهين , ضرب وجرح,جعل سرقت,رشوه , اختلاس وقتل)
9-رسيدگی به تخلفات آموزشی واداری( ازقبيل: تقلب, اخلال ويا وقفه در برنامه های دانشگاه ياخوابگاه ,ايراد خسارت به اموال دانشگاه ياخوابگاه)
10-رسيدگی به تخلفات اخلاقی( ازقبيل :استعمال دخانيات ومواد مخدر,استفاده از نوارهای ويدئويی,وياصوتی غير مجاز,استفاده از مشروبات الکلی,عدم رعايت پوشش اسلامی يا آرايش,تشکيل ياشرکت در جلسات نامشروع وبطور کلی عدم رعايت شئون دانشجويی)
11-رسيدگی به تخلفات سياسی(توهين به شعائر اسلامی يا ملی,ارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی,ايجاد بلوا وآشوب در محيط دانشگاه)
12-رسيدگی به تخلفاتی که خارج از محيط دانشگاه صورت گيرد چنانچه به حيثيت وشئون دانشگاهيان لطمه وارد آورد.
13- ارتباط با خانواده دانشجویان (حضوری ، مکاتبه ای یا مکالمه ای)

 


 

مراحل رسیدگی به تخلفات دانشجویی:

 

1 - دریافت گزارش تخلف از اشخاص حقیقی و حقوقی
2- دریافت گزارش از طريق محققين
3- بررسی گزارشهای ارسالی از طريق محققين واحد
4- دعوت دانشجويان جهت مصاحبه وهمچنين پيگيری گزارش واصله
5- رسيدگی مجدد به گزارشها توسط محققين ديگر درصورت لزوم
6- انجام مراحل تکميلی پرونده جهت ارسال به شور ی انضباطی بدوی
7- تشکيل شورای بدوی وصدورحکم وابلاغ به دانشجو
8- رسيدگی به اعتراض دانشجو نسبت به حکم صادره (در صورت اعتراض ظرف مهلت قانونی 10 روزاز تاريخ ابلاغ)
9- آماده سازی پرونده جهت طرح در شورای تجديد نظر
10- ابلاغ حکم تجديد نظر(حکم قطعی)

 


 

تنبیهات:

 

به منظور استناد وتطبيق دقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده7 آئين نامه به صــورت زيــرتفكيك مي شوند:
1- احظار و اخطار شفاهي
2-تذكركتبي بدون درج در پرونده دانشجو
3-اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
4-تذكركتبي و درج در پرونده دانشجو
5-توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو
6-دادن نمره 0.25 در دروس مربوط به تخلف
7-محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام ، خوابگاه و غيره
8-دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ضرر وزيان به دانشگاه يا بيت المال شده باشد 0
9-منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات
10-منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات
11-منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات
12-منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات
13- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات
14- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات
15- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات
16- منع موقت از تحصيل به مدت جهار نيمسال با احتساب سنوات
17- تغيير محل تحصيل دانشجو ( همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم )
18- تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه
19- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي
20- اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاههااز 1 تا 3 سال

 

 

برای مشاهده شیوه نامه انضباطی دانشجویان کلیک کنید

 

 

* دبیرخانه شورای انضباطی مؤسسه آموزش عالی شفق*

 

 

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 08 اردیبهشت 1398 ساعت 14:27