جناب آقای دکتر عباس برزگری نژاد

دسته بندی:
گروه:
جایگاه: مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
تلفن: 011-54266910(داخلی 113)
ایمیل: نامشخص
محل تولد: نامشخص
سال تولد: نامشخص
رشته تحصیلی: ریاضی
مدرک تحصیلی: دکترا
مرتبه علمی: نامشخص
وبسایت: نامشخص