سرکار خانم زهره خزری

دسته بندی:
گروه:
جایگاه: دبیرخانه
تلفن: 54266910_011(داخلی103)
ایمیل: نامشخص
محل تولد: نامشخص
سال تولد: نامشخص
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
مرتبه علمی: نامشخص
وبسایت: نامشخص