فارغ التحصیلان

کارشناس مسئول امورفارغ التحصیلان :

نام :سرکارخانم مهدیه مرادی

داخلی: 107


شرح وظایف واحد دانش‌آموختگان :

  • بررسی و صدور گواهی نامه موقت و پایان تحصیلات
  • صدور دانشنامه و ریزنمرات تایید شده و گواهی ریزنمرات جهت ترجمه
  • صدور تاییدیه تحصیلی( کد صحت) وپاسخ به استعلام  سازمانها نهادها و دانشگاههای کشور
  • مکاتبات با سازمان سنجش  در خصوص رتبه و قبولی مناطق
  • بررسی درخواست لغو تعهد آموزش رایگان در سامانه سازمان امور دانشجویان(سجاد)
  • بررسی استعلام مدارک تحصیلی جهت ترجمه در سامانه سجاد

مراحل فارغ التحصیلی:

هردانشجو بعد از گذراندن آخرین دروس و دریافت نمرات آن،مراحل فرغ التحصیلی را به ترتیب زیر طی نموده تا مدرک خود را دریافت نماید:

  • با مراجعه به انتشارات فرم تسویه حساب را دریافت نموده و با کلیه واحدهای مندرج در فرم و با تاییدمسئول واحد تسویه حساب نموده و در پایان فرم را برای امضاء نهایی به کارشناس رشته خود تحویل نمایید.
  • فرم درخواست مدرک را از انتشارات دریافت نموده و پس از تکمیل و امضا توسط دانشجو ،فرم را به همراه یک نسخه از ریزنمرات به مدیر گروه جهت بررسی تحویل نمایید،مدیر گروه محترم پس از بررسی و تایید ریز نمرات هردوبرگ را امضا نموده و تحویل دانشجو می نماید.دانشجوی محترم میبایست فرم را به کارشناس رشته خود تحویل داده تا کارشناس بعد از بررسی پرونده دانشجو و کامل بودن مدارک نسبت به تعیین تاریخ فارغ التحصیلی و امضای فرم اقدام نماید.در مرحله آخر فرم را به مدیر آموزش موسسه تحویل داده تا وی پس از بررسی نهایی اجازه صادر شدن گواهینامه موقت پایان تحصیلات دانشجو را صادر نماید.

 

تذکر 1:           

دانشنامه پایان تحصیلات (که مدرک نهایی محسوب میگردد)پس از طی مراحلی در سامانه جامع اموردانشجویان وزارت علوم صادر خواهد شد.

تذکر 2:

در صورت وجود نقضدر مدارک دانشجو آموزش دانشگاه از صدور هرگونه گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دانشجو معذور خواهد بود.

تذکر 3:

گواهینامه پایان تحصیلات دانشجویان پسر که کارت معافیت یا پایان خدمت ندارند تا زمان دریافت کارت نزد موسسه باقی خواهد ماند و تنها یک نسخه از برگه اتمام معافیت تحصیلی جهت مراجعه به پلیس +10 به ایشان ارائه می گردد.

تذکر 4:

دانشجویان گرامی جهت دریافت پاسخ سوالات خود درباره کلیه مسائل آموزشی و فارغ التحصیلی ،به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

تذکر مهم :

کلیه فارغ التحصیلان مقطع کاردانی/کارشناسی و کارشناسی ارشد لازم است مبلغ بیست و پنج هزار تومان (25/000تومان) را به واحد مالی موسسه واریز نمایند و اصل فیش را به کارشناس رشته خود تحویل نمایند.قابل به ذکر میباشد که مبلغ فوق از طریق سامانه جامع امور دانشجویان به حساب وزارت علوم در خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.

همچنین کلیه دانشجویان که متقاضی دریافت دانشنامه پایان تحصیلات از طریق پست می باشند لازم است مبلغ پنجاه هزار تومان(50/000تومان)را به واحد مالی پرداخت نمایند.


لیست دانشجویان فارغ التحصیل تااسفند=> Daneshnameh1402