رشته‌های تحصیلی

گروه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حقوق کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
معماری کارشناسی ارشد مهندسی معماری
آسیب شناسی ورزشی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی(حرکات اصلاحی)
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی(مدیریت راهبرد در سازمان های ورزشی)
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کامپیوتر کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی)
کامپیوتر کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
حسابرسی کارشناسی ارشد حسابرسی
حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری
مدیریت آموزشی کاردانی پیوسته مدیریت خانواده
نقشه کشی کاردانی پیوسته نقشه برداری
ساختمان کاردانی پیوسته ساختمان(کارهای عمومی ساختمان)
گرافیک کاردانی پیوسته گرافیک
نقشه کشی کاردانی پیوسته نقشه کشی و طراحی صنعتی
تربیت بدنی کاردانی پیوسته تربیت بدنی
حسابداری کاردانی پیوسته حسابداری
معماری کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری
کامپیوتر کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر
مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
آمار کارشناسی ناپیوسته آمار
مدیریت آموزشی کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
مدیریت آموزشی کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی
حقوق کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی(علوم ثبتی)
گرافیک کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
عمران کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
مهندسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)
علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی
مدیریت آموزشی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
حسابداری کارشناسی ناپیوسته حسابداری
معماری کارشناسی ناپیوسته معماری
کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر
گرافیک کارشناسی ارتباط تصویری
مدیریت آموزشی کارشناسی کاردانی مدیریت بازرگانی
حسابداری کارشناسی کاردانی حسابداری
تربیت بدنی کارشناسی علوم ورزشی
مدیریت آموزشی کارشناسی مدیریت مالی
حسابداری کارشناسی حسابداری
حقوق کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
علوم تربیتی کارشناسی علوم تربیتی
عمران کارشناسی مهندسی عمران
معماری کارشناسی مهندسی معماری
کامپیوتر کارشناسی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)