کتابخانه مؤسسه

اهداف کتابخانه :

 • ارتقاء کمی وکیفی ارائه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی به مراجعین
 • ارتقاء آموزش به کاربران
 • بهبود رضایت مراجعین
 • ارتقاء و بهبود استاندارد ها
 • ارتقا و بهبود استاندارد فضای فیزیکی کتابخانه ها
 • ارتقا و بهبود استاندارد تجهیزات کتابخانه ها

بخش های کتابخانه :

 • بخش امانت
 • بخش مرجع
 • بخش پایان نامه ها
 • بخش طرح های تحقیقاتی

جامعه استفاده کننده :

 • اعضای هیئت علمی
 • دانشجویان دانشگاه
 • پرسنل دانشگاه

 

تماس با ما

نشانی : مازندران،تنکابن،نشتارود،کوچه تالاب 20(شفق)

تلفن : 54266910_011 ،54266957_011

دورنگار : 54266911_011

کدپستی :  65363_46831

سایت موسسه : info@shafagh.ac.ir