کاردانی / کارشناسی

 

 

کارشناسی

 لیست رشته های کارشناسی پیوسته

 

 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی معماری
 • مهندسی عمران
 • علوم تربیتی
 • فقه و حقوق اسلامی
 • حسابداری
 • مدیریت مالی
 • علوم ورزشی
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • ارتباط تصویری(گرافیک)

 

لیست رشته های کارشناسی ناپیوسته(کاردانی به کارشناسی)

 

 • مهندسی نرم افزار کامپیوتر
 • معماری
 • حسابداری
 • مدیریت بازرگانی
 • علوم ورزشی
 • مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات(IT)
 • مهندسی اجرایی عمران
 • ارتباط تصویری (گرافیک)
 • حقوق قضایی(علوم ثبتی)
 • مدیریت امور فرهنگی
 • مدیریت صنعتی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آمار

 

 • پذیرش- آزمون

در این روش پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری که سالانه توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند.

 • پذیرش- بدون آزمون

در این روش پذیرش دانشجو از طریق ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند .

 • پذیرش – انتقالی با تغییر رشته

متقاضیان انتقال بر اساس ضوابط وزارت علوم، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موعد مقرر که سالانه از سوی وزارت علوم اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

 • پذیرش – انتقالی بدون تغییر رشته

متقاضیان انتقال بدون تغییر رشته بر اساس ضوابط وزارت علوم، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موعد مقرر که سالانه از سوی وزارت علوم اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

 • میهمان دائم

میهمان دائم همانند انتقال، از طریق ثبت درخواست در پورتال وزارت علوم صورت می‌گیرد.

 • میهمان موقت

میهمان موقت همانند انتقال و میهمان دائم از طریق ثبت درخواست در پورتال وزارت علوم صورت می‌گیرد.

 

کاردانی

 

لیست رشته های کاردانی پیوسته

 

 • نرم افزار کامپیوتر
 • نقشه کشی معماری
 • حسابداری
 • تربیت بدنی
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • گرافیک
 • ساختمان(کارهای عمومی ساختمان)
 • نقشه برداری
 • مدیریت خانواده

 

 • پذیرش- آزمون

در این روش پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری که سالانه توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند.

 • پذیرش- بدون آزمون

در این روش پذیرش دانشجو از طریق ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند .

 • پذیرش – انتقالی با تغییر رشته

متقاضیان انتقال بر اساس ضوابط وزارت علوم، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موعد مقرر که سالانه از سوی وزارت علوم اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

 • پذیرش – انتقالی بدون تغییر رشته

متقاضیان انتقال بدون تغییر رشته بر اساس ضوابط وزارت علوم، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موعد مقرر که سالانه از سوی وزارت علوم اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

 • میهمان دائم

میهمان دائم همانند انتقال، از طریق ثبت درخواست در پورتال وزارت علوم صورت می‌گیرد.

 • میهمان موقت

میهمان موقت همانند انتقال و میهمان دائم از طریق ثبت درخواست در پورتال وزارت علوم صورت می‌گیرد.