حسابرسی

دانشکده:
گروه:
بازدید: 1185 بار

کاتالوگ رشته :

کارشناسی ارشد حسابرسی سال 1398

کارشناسی ارشد حسابرسی سال 1399

کارشناسی ارشد حسابرسی سال 1400

کارشناسی ارشد حسابرسی سال 1401

کارشناسی ارشد حسابرسی سال1402

 

توضیحات رشته :

حسابرسی یعنی بررسی و ارزیابی صحت اطلاعات مالی.

باید اسناد و فعالیت‌های مالی خود را در چارچوب تهیه صورت‌های مالی ارائه دهند. معمولا حسابداران هر مجموعه وظیفه ارائه گزارشات مالی را برعهده دارند، اما حسابرسان بررسی صحت و سقم این گزارشات و اطلاعات مالی را انجام می‌دهند.