حقوق خصوصی

دانشکده:
گروه:
بازدید: 1229 بار

کاتالوگ رشته  :

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 1398

کارشناسی ارشد ارشد حقوق خصوصی سال1399

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 1400

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 1401

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 1402

توضیحات رشته :

رشته حقوق خصوصی یکی از گرایش های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق می باشد. این گرایش یکی از قدیمی ترین و ریشه دار ترین گرایش های رشته حقوق می باشد. اکثر رشته ها و گرایش هایی که به تازگی ایجاد شده اند از این گرایش منشعب شده اند. حوزه مطالعه رشته حقوق خصوصی روابط حقوقی خصوص است. به عبارت دیگر روابط میان دو شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی در جامعه است. بر خلاف رشته حقوق عمومی که در آن همواره یک سوی رابطه دولت ها هستند در رشته حقوق خصوصی اثری از روابط دولت با اشخاص نیست. مسائل مربوط به قراردادهای افراد در جامعه با یکدیگر، ازدواج و طلاق، ارث و وصیت، قواعد حاکم بر شرکت های تجاری و روابط آنها با دیگران و… از مسائلی است که در رشته حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد.