سرکارخانم دلارام حسینعلی زاده

سمت: مسئول دفتر ریاست _ کارشناس فناوری اطلاعات
واحد: ریاست
تلفن: 01154266910_داخلی111