سرکار خانم عادله رستمی

دسته بندی:
گروه:
جایگاه: کارشناس فرهنگی و روابط عمومی
تلفن: 54266957_011
ایمیل: نامشخص
محل تولد: نامشخص
سال تولد: نامشخص
رشته تحصیلی: کتابداری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
مرتبه علمی: نامشخص
وبسایت: نامشخص