ثبت نام آنلاین

1. تصویر پرسنلی
2. تصویر رو و پشت کارت ملی
3. تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت وجود)
4. تصویر مدرک دیپلم یا گواهی موقت
5. تصویر مدرک کاردانی و ریز نمرات (در صورت وجود)
6. تصویر مدرک نظام وظیفه
7. تصویر فیش واریز علی الحساب شهریه کاردانی و کارشناسی (به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

1. تصویر پرسنلی
2. تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت وجود)
3. تصویر رو و پشت کارت ملی
4. تصویر مدرک نظام وظیفه
5. تصویر مدرک کارشناسی و ریز نمرات
6. تصویر مدرک کاردانی و ریز نمرات (در صورت وجود)
7. تصویر فیش واریز علی الحساب شهریه کارشناسی ارشد (به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

حداکثر ابعاد 600 در 800 پیکسل با حجم ۲۰۰ کیلوبایت. پسوندهای مجاز: png و jpg

فرمت‌‌های مجاز: jpg یا png
حداکثر حجم مجاز: 500 کیلوبایت

فرمت‌‌های مجاز: jpg یا png
حداکثر حجم مجاز: یک مگابایت

فرمت‌‌های مجاز: jpg یا png حداکثر حجم مجاز: 500 کیلوبایت

فرمت‌‌های مجاز: jpg یا png حداکثر حجم مجاز: 500 کیلوبایت

شماره کارت: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx- موسسه آموزش عالی شفق

شماره کارت: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx- موسسه آموزش عالی شفق

فرمت‌‌های مجاز: jpg یا png حداکثر حجم مجاز: 500 کیلوبایت