چاپ مقاله آقای دکترعلی اصغری،آقای دکتر ازگومی و آقای دکتربرزگری نژاد اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی شفق

انتشار: 22 نوامبر 2023
بازدید: 1669 بار

چاپ مقاله آقای دکتر علی اصغری ،آقای دکتر ازگومی و آقای دکتر برزگری نژاد اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی شفق

با عنوان:

Energy-aware server placement in mobile edge computing using trees social relations optimization algorithm

در ژورنال:

Supercomputing (JCR: 3.3: Q2)

را به ایشان، دانشجویان و جامعه دانشگاهی شفق تبریک عرض می نماییم .

لینک مقاله:

دانلود

دیدگاه‌ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.