11 دسامبر 2023

کارگاه نحوه نگارش پایان نامه و پروپوزال

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

19 نوامبر 2023

کارگاه تخصصی رویکردهای اجتماعی مدیریت پسماند

موسسه آموزش عالی شفق با همکاری شهرداری تنکابن در تاریخ 24 آبان ماه 1402 برگزار نمود.

965 تعداد دانشجو
10 اعضای هیئت علمی
72 تعداد مقالات علمی
130 تعداد اساتید

نـــظر دانــــشجویـــان برتر

جستجو در بین پایان نامه ها

تقـویم آموزشـی شفـق